İzmir-salhane Bölgesinin Kentsel Hizmet Merkezine Dönüştürülmesi Deneyiminde Gayrimenkul Geliştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-09
Yazarlar
Kaya, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez çalışmasına konu olan İzmir Salhane bölgesi çalışma alanı, kentsel dönüşüm süreci içinde, hem metropol bir kentin kıyı alanı hem de eski sanayi alanı olması nedenleriyle, kentsel hizmet merkezi olma rolünü yerine getirecek önemli potansiyellere sahiptir. Son zamanlarda alanda büyük gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi için yapılan faaliyetler hızlansa da, alan yıllardır kendisine verilen kentsel hizmet merkezi fonksiyonunu yerine getirecek dönüşümü gerçekleştirememiştir. Tez çalışmasında, alandaki büyük gayrimenkul projelerinin gelişim süreçleri incelenirken, alanın sahne olduğu dönüşüm deneyimi için değerlendirmeler yapılmıştır. Öncelikle, liman ve eski sanayi alanlarında yapılan dönüşüm uygulamaları üzerinden kentsel dönüşüm kavramı ve kentsel dönüşüm yaklaşımları tartışılmıştır. Gayrimenkul geliştirme açısından İzmir’de kentsel hizmet merkezi alanları gelişimi incelenmiş ve merkez alanlar için gayrimenkul geliştirme açısından pazar analizi yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen çıkarımlarla konu, çalışma alanı ve çevresindeki büyük gayrimenkul projelerinin gelişimine kadar indirgenmiştir. Sonuç olarak, Salhane bölgesi çalışma alanının, geliştirilen büyük gayrimenkul projeleriyle, kendisinden beklenen canlılıkta ve sürdürülebilirlikte bir kentsel hizmet merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur.
‘İzmir Salhane district study area’, which is the subject of this research paper, in the urban transformation process, has important potentials for the role of an urban service center for the reasons both to be the shore and the old industrial area of a metropol city. Even if the activities to develop major real estate projects related to the area have accelerated recently, the transformation of urban service center has not stıll taken place. In this study, some assessments are made on the experience of the transformation of the area while the development process of some major real estate projects in the area is evaluated. First of all, the term “urban transformation” and some urban transformation approaches are discussed, considering the transformation applications made in the harbour and the old industrial areas. The market research is made in terms of real estate development for the center areas. With the help of the inferences from these assessments, the subject is reduced to the study area and the developmet of the major real estate projects nearby. In coclusion, important inferences are made about whether the new major real estate projects will contribute to the transformation of Salhane study area into a urban service center with liveliness and sustainability as expected from itself.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul geliştirme, İzmir, Salhane Bölgesi, Büyük Projeler, Kentsel Hizmet Merkezi, Kent Planlama, Kentsel dönüşüm, Real Estate Development, İzmir, Salhane District, Mega Projects, Urban Service Center, Urban Planning, Urban Transformation
Alıntı