Farklı Montmorillonit Tipi Killer Kullanılarak Polianilin Nanokompozit Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-22
Yazarlar
Kaplaner, Sakine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kimyasal oksidatif polimerleşme yöntemi kullanılarak polianilin sentezlenmiş ve yine aynı yöntem ile nano-kil (Montmorillonit, MMT) dolgu maddesi kullanarak, yerinde (in-situ) polimerleşme ile Polianilin-Kil nanokompozitleri hazırlanmıştır. Hazırlanan nanokompozitlerin spektral, ısıl, elektriksel ve biçimsel özellikleri incelenmiştir.
In present study polyaniline (PAni) was synthesized by using chemical oxidative polymerization, and then, polyaniline-nanoclay nanocomposites were prepared by using in-situ polymerization method in the presence of montmorillonite, MMT nanoclay that acted as a filling material. The spectral, thermal, electrical and morphological properties of the nanocomposites were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İletken polimer, Polianilin, Montmorillonit, Nanokompozit, Conducting polymer, Polyaniline, Montmorillonite, Nanocomposite
Alıntı