Betonarme Yapılarda Gözlenen Deprem Hasarları Ve Nedenleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Coza, Halit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında betonarme sistemlerde tasarım ve yapım aşamasında yapılan hatalar gözden geçirilmiş ve bunların yol açtığı hasar tipleri anlatılmıştır. Söz konusu hatalar proje yetersizlikleri, yapılaşma açısından elverişsiz zemin koşulları, malzeme kalitesindeki düşüklük, donatı düzenindeki hatalar, işçilik yetersizlikleri, yönetmeliklere uyulmaması ve hatta yönetmeliklerdeki yetersizlikler olarak sıralanabilir. Çalışmada öncelikle deprem, oluş nedenleri, depremin şiddeti ve türleri gibi depremle ilgili tanımların açıklaması yapılmış, deprem sırasında yapının davranışı ve yapıya etki eden kuvvetler hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye’de yürürlükte olmuş/olan deprem yönetmeliklerinden bahsedilmiş ve deprem hareketine maruz kalacak betonarme bina ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli minimum koşullar tanımlanmıştır. Kimi zaman yönetmeliklerin de yetersiz olduğu üzerinde durulmuş ve bu yönetmeliklerin doğrultusunda, betonarme yapılarda yapılan hatalar belirtilmiş, hasar nedenleri şekil ve fotoğraflarla desteklenerek sınıflandırılmıştır. Bu hata ve yetersizliklerin ışığında konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In this study, the mistakes in the design and constructing of reinforced concrete systems have been examined and the types of damages which these mistakes caused have been mentioned. The mentioned mistakes are inadequacies in projects, inconvenient ground conditions for constructing, poor-quality in materials, mistakes in reinforcement details, defective workmanship, not to obey the regulations and also insufficiency of regulations. In the study, first of all, technical terms such as the reasons, the magnitude and the types of earthquakes have been explained and information about the reaction of the structure during an earthquake and about the forces that affect the structure has been provided. The regulations in Turkey that are/were in place has been mentioned and the minimum conditions for the earthquake-resistant building and design of all or part of the reinforced concrete structures that will be impacted by earthquakes have been identified. Sometimes it is stated that the regulations are also inadequate and the mistakes in the reinforced concrete structures that are made in accordance with these regulations are discussed and the reasons of damage have been classified with illustrations by photos and figures. Finally a general evaluation has been made in light of these mistakes and inadequacies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Deprem, Betonarme Yapı, Hasar, Yönetmelik, Earthquake, Reinforced Concrete Structure, Damage, Regulation
Alıntı