İdeal Olmayan Temas Koşullarıyla Birleşmiş Piezoelektrik Tabaka ve Piezoelektrik Yarı Sonsuz Düzlemden Oluşan Sistemin Harmonik Yükleme Etkisindeki Dinamik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Koç, Nagihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Piezoelektrik örtü tabakası ve piezoelektrik yarı düzlemden oluşan sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elasto elektro dinamiğin lineer teorisi kullanılarak incelenmiştir.Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü Fourier integral dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. İdeal olmayan temas koşullarına sahip örtü tabakası ve yarı düzlemden oluşan sistemdeki ara yüzeydeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar örtü tabakası ve yarı sonsuz düzlemin PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden oluşması halleri için elde edilmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı