Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Otoyol Trafik Yönetimindeki Stratejiler, Çeşitli Ülkelerdeki Katılım Denetimi Durumları

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-13
Yazarlar
Özgenel, Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akıllı ulaşım sistemlerinin ve otoyol trafik yönetim stratejilerinin içerisinde yer alan katılım denetimi uygulamaları irdelenmiştir. Katılım denetimi sürekli tıkanıklığı önlemeye yarayan akıllı ulaşım sistemlerinden biridir. Literatürde yer alan hemen hemen bütün katılım denetim uygulamalarının sonuçlarında, yolculuk hızlarında artış yaşandığı, bunu ile birlikte yolculuk sürelerinin azaldığı, trafik güvenliği ve Hizmet Düzeylerinde artışlar yaşandığı, enerji kullanımı ve çevreci kullanım açısından olumlu yönlerde artış yaşandığı, müşteri memnuniyetinin mevcut bulunduğu sistemler olarak görülmektedir. Katılım denetimi ilk olarak otoyollarda uygulanılmaya başlanmış, daha sonra talebin fazla olduğu ve kısa aralıklar ile katılımların bulunduğu çevre yollarında da uygulanmaya başlanmıştır. Bu bilimsel çalışmada, çeşitli ülkelerdeki katılım denetimi durumlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda elde edilen sistem yararlılıkları açıklanmıştır. Son olarak, bu değerlendirmeler ışığında, öneriler ve gelecekte yapılabilecek uygulamalar sunulmuştur.
In this study, ramp metering implementations within intelligent transportation systems and freeway traffic management strategies are examined. Ramp metering is one of the intelligent transportation system used to prevent recurrent congestion. Most of ramp metering implementations resulted in, increased travel speed with a reduced travel time, increased traffic safety, increase in Level of Service, energy and environmental efficiency increase and increase in user satisfaction. At first, the ramp metering implementation is offered for freeways and following this, it was started to be deployed on the ring roads having a higher demand level and short interval ramp seperation. This dissertation is made to make an evaluation and comparison of ramp metering deployment in various countries. As a result of the comparisons made, system utilities are explained. Finally, suggestions and future implementations under the light of these evaluations are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Katılım Denetimi, Traffic Management, Intelligent Transportation Systems, Ramp Metering
Alıntı