Lınux Çekirdeğinin Gerçek Zaman Performansının Ölçüm Yükü Getirilmeksizin Ölçülmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çayır, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Linux çekirdeğindeki gerçek zaman performansını etkileyen mekanizmalar incelenmiş, Linux’un niçin katı gerçek zamanlı olmadığı ortaya konmuştur. Linux işletim sisteminin gerçek zaman performansını geliştiren yaklaşımlar incelenmiştir. Linux gerçek zaman performansını ölçüm yükü getirmeksizin ölçebilen bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca, mikroişlemci tabanlı bir devre geliştirilmiş olup, bu devre sayesinde gerçek koşullara uygun ayarlanabilir kesme işaretleri oluşturabilmektedir ve bu kesme işaretlerine göre Linux gerçek zaman performansı ölçülebilmektedir.
Linux kernel mechanisms that are influence on real-time performance and all available approaches to make Linux more real-time were analyzed. In addition, we developed a method to perform unintrusively measurement of Linux real-time performance. To achieve unintrusively measurement, an embedded system is developed to generate interrupts to Linux machine with adjustable timing via host machine user interface program to simulate real world events most accurately.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Linux, İşletim sistemleri, Gömülü sistemler, Kesme gecikmesi, Çizelgeleyici gecikmesi, Linux, Operating Systems, Embedded Systems, Interrupt Latency, Scheduler Latency
Alıntı