Hücresel Özdevinim Yaklaşımı Ile Kitlesel Konut Tasarımında Sayısal Bir Model

dc.contributor.advisor Çağdaş, Gülen tr_TR
dc.contributor.author Dinçer, Ahmet Emre tr_TR
dc.contributor.authorID 10035750 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarımda Bilişim tr_TR
dc.contributor.department Informatics in Architectural Design en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-05-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:40:40Z
dc.date.available 2015-04-14T11:40:40Z
dc.date.issued 2014-05-22 tr_TR
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Büyük kentlerdeki hızlı kentleşmeye paralel olarak, konut ihtiyacı da önemli bir sorun haline gelmiştir ve üretilen çözüm yöntemleri kent estetiği, farklı kullanıcıların memnuniyeti ve tasarım çeşitlemeleri bakımından yetersiz ve etkisiz kalmaktadır. Bununla birlikte alternatif bir yol olarak, kitlesel konut tasarımı süreçlerinde türetici tasarım araçlarının kullanışlı olabileceği düşünülmektedir. Özellikle de bu araçlardan biri olan Hücresel Özdevinim; komşuluklar, basitlik-karmaşıklık, biçim-işlev ilişkisi ve öz-örgütlenme gibi yapısal özelliklerinden dolayı bu süreçler için uygun olabilir. Bu çalışmanın amacı; kitlesel konut tasarımlarında sayısal tasarımların desteği olarak Hücresel Özdevinim kurallarından yararlanılarak, tasarımcılar ve kullanıcılar arasında işbirliği kurma yoluyla, yenilikçi ve özelleştirilmiş tasarım alternatiflerini geliştirmektir. Bu bağlamda, 3Ds Max yazılımının betikleriyle; bir yapı adasına konut blokları yerleşimleri, kullanıcı tercih oranlarına göre mekân organizasyonlarıyla üretilen bloklarının her biri için çeşitli konut planları ve üçüncü boyutta cephe örnekleri türeten bir model örneği geliştirilmiştir. Modelde, konut bloklarının ve mekânsal birimlerin komşulukları ve cephe çeşitlemeleri Hücresel Özdevinim kurallarıyla ilişkilendirilmiştir. Modelin uygulanabilirliği de Karabük’te seçilen bir arsa üzerinde çeşitli kullanıcı senaryolarıyla uygulanmıştır. Uygulamalar; geleneksel yollarla elde edilmesi zor, çevre ve mekân planlama şemalarının ve cephe örneklerinin çeşitlemeleriyle sonuçlanmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçlar, mimari ve kentsel disiplinler bakımından modelin geleceği konusunda, tekrar değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In parallel with the rapid population growth in major cities, the housing need has become an important issue and the produced solution methods have been insufficient or ineffective in view of urban aesthetic, different users’ satisfaction and design variations. However, as an alternative way, it is thought that it may be rather useful to evaluate generative design tools in mass housing design processes. Especially, Cellular Automata (CA), which is one of these tools, can be suitable for such processes due to its structural properties like neighborhoods, simplicity-complexity, relations of form-function and self-organization etc… The aim of this study is to develop innovative and customized design alternatives thanks to provide collaboration between designers and users with benefitting from CA rules as a support of digital approaches in mass housing designs. In this context, an example of a plug-in with scripts of 3Ds Max software has been developed for generating placements of housing blocks in site plan, various housing plans for each of the produced blocks with space organizations according to rates of user preferences, and samples of façade in third dimension. In the plug-in, neighborhoods of housing blocks and spatial units, orientations of block facades have been associated with CA rules. Applicability of the model has been also implemented by various user scenarios in a chosen site in Karabuk. The implementations have been resulted in positive variations of schemes of the environmental and space planning and the façade samples which are challenging to obtain with traditional ways. Then, the results have been re-evaluated and discussed about the future of the model in terms of architectural and urban disciplines. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/738
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sayısal tasarım tr_TR
dc.subject Kitlesel Konut tr_TR
dc.subject Özelleştirilmiş kitlesel üretim tr_TR
dc.subject Hücresel Özdevinim tr_TR
dc.subject Digital Design en_US
dc.subject Mass Housing en_US
dc.subject Mass Customization en_US
dc.subject Cellular Automata en_US
dc.title Hücresel Özdevinim Yaklaşımı Ile Kitlesel Konut Tasarımında Sayısal Bir Model tr_TR
dc.title.alternative A Digital Model For Mass Housing Design Using Celular Automata Approach en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14485.pdf
Boyut:
28.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama