Kalite Fonksiyon Yayılımında Bulanık Mantık Yaklaşımı: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sattarov, Rasim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda Kalite Fonksiyon Yayımlı (KFY) yaklaşımının dünyada olduğu gibi Türk firmaları tarafından da yaygın olarak uygulanması çabaları sürmektedir. KFY yönteminin uygulanması firmalara daha az tasarım değişikliği ile müşteri beklentilerini karşılama, pazara daha kısa sürede mamul sunma, yüksek müşteri memnuniyeti, bölümler arası iletişimin artması ve gelişmesi, ekip çalışmasının gelişmesi biçiminde özetlenebilecek çok sayıda yararlar sağlamaktadır. Çalışmada, dilsel değerlendirmelerdeki belirsizliklerle mücadelede simetrik üçgensel bulanık sayılardan yararlanılmıştır. Üründeki fonksiyonel ilişkilerin belirsizliği sebebiyle, bulanık ortamda ürün planlama zor hale gelmiştir. Bu çalışmada ürün tasarım sürecinde bulanıklıkla başa çıkabilmek için, müşteri istekleri ve ürün teknik gereksinimleri arasındaki ilişkilerin gösteriminde bulanık yaklaşıma başvurulmuştur. Oluşturulan modele göre bir beyaz eşya firmasında yapılan uygulamaya yer verilmiştir ve son bölümde elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
Recently, Quality Function Deployment (QFD) method is also being successfully applied by Turkish firms, like all over the world. QFD method provides many advantages such as responding to the expectations with few design changes, shorten of offering time to market, keeping the customer pleasure at high level, developing and increasing of communication between the departments, improvement of the team work philosophy and etc. In this study, symmetrical triangular fuzzy numbers are suggested for use to capture the vagueness in people s linguistic assessments. Owing to the typical vagueness or imprecision of functional relationships in a product, product planning is becoming more difficult, particularly in a fuzzy environment. In this paper, for dealing with the fuzzy nature in the product design processes, fuzzy approaches are applied to represent the relationships between customer needs and technical requirements. An application in a home appliance company is presented to illustrate the proposed framework and in the last part datas that have been obtained evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kalite Fonksiyon Yayılımı, Bulanık mantık, Beyaz Eşya Sektörü, Quality Function Deployment, Fuzzy Logic, Home Appliance Sector
Alıntı