Doğalgaz Ve Lpg’nin Kullanım Alanları, Dünyadaki Ve Türkiye’deki Rezerv, Üretim Ve Tüketim Miktarı Ve Taşıtlarda Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Saka, Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, doğal gaz ve LPG’nin genel tanımı, üretim işlemleri ve tarihçeleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca kullanım alanları olan mesken, ticari, endüstriyel ve taşımacılık başlıkları altında incelenmiştir. Doğal gazın 2001 yılına kadar olan kanıtlanmış rezerv, üretim ve sektörel bazda da olmak üzere tüketim değerleri ülkeler ve dünyayı bölgelere ayırarak istatiksel olarak verilmiştir. Doğal gazın Türkiye’deki 2002 yılına kadar olan üretimi, tüketimi ve gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Doğal gazın taşıtlarda kullanımının en gelişmiş ülkesi olan Arjantin hakkında bilgi verilmiştir. Dünya LPG Birliği’nin kayıtlarına göre LPG’nin Dünya’daki ve Türkiye’deki üretimi ve tüketimi incelenmiştir. LPG’nin taşıt yakıtı olarak kullanılabilmesi için taşıtlara yapılan LPG dönüşüm sistemleri ve teknik bilgileri hakkında bilgi verilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de LPG’li taşıt gelişimi üzerinde durulmuştur.
In this study general definitions, production types and history of natural gas and LP Gas are given. In addition, natural gas and LP Gas are observed under the titles of residential, commercial, industrial and transportation. Values of reserve, production and consumption in sectors of natural gas are given as statistics in countries and separated world areas until 2001. Production, consumption and development of natural gas are given as the information in Turkey until 2002. The information about Argentine, the world’s most advanced country that natural gas is used in vehicles, is given. According to World LP Gas Association’s records, the production and consumption of LP Gas in world and Turkey are observed. LP Gas transformation systems that use LP Gas as a vehicle fuel and their technical data are given. This study observes development of LP Gas Vehicle in world and Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Doğal gaz, LPG, Oto LPG, Motor, Kullanım Alanları, Natural Gas, LPG, Auto LPG, engine, Uses
Alıntı