Galata-Pera Bölgesi Mekansal Morfolojik Özellikleri İle Arazi Kullanımı Arasındaki Etkileşim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gündoğdu, Meltem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma, Galata-Pera bölgesinin, İstanbul tarihsel gelişim süreci içinde mekansal biçimlenme özellikleri ile arazi kullanımı özellikleri ve arazi değerleri arasındaki etkileşimin ortaya çıkartılarak, bölgenin Mecidiyeköy-Maslak aksı Merkezi İş Alanı gelişimi ile nasıl bütünleştiğini bulmak amacıyla yapılmıştır. Şehirsel sistemin biçimlenme özeliklerinin analizinde Alan Dizimi Analiz Modelinden yararlanılarak, eksensel haritaların ve biçimlenme parametrelerinden global bütünleşme (R-n) değerlerine ilişkin çekirdek haritalarının oluşturulmasında Axman bilgisayar programı kullanılmıştır. İlişkisel değerler basit korelasyon yöntemiyle analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, İstanbul’un Tarihi Merkezi İş alanı Galata-Pera bölgesi şehirsel gelişiminde, kentsel değişimin işlevsel olarak biçimlenme yapısıyla bağlantılı ve parça-bütün entegrasyonunu sağlayacak yönde olduğu kanıtlanmıştır.
The study was held for the exposal of the interaction between the spatial morphological properties with land use properties and land values of Galata-Pera district in the historical growth process of Istanbul and to find out how the region integrated to the growth of Mecidiyeköy-Maslak axe Central Business District. The Space Syntax model was utilized for the morphological structuring analysis of the urban system and Axman computer software was used for the establishment of global integration (R-n) core maps out of axial maps and configurational parameters. Consequently, it was evidenced that the urban change is functionally connected with the morphological structure and is in the way to ensure component – entirety integration in urban growth of Galata-Pera region, the Historical Central Business space of Istanbul
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Biçimlenme Özellikleri, Global Bütünleşme, Eksensel Harita, Configurational Properties, Global İntegration, Axial Maps
Alıntı