Kamu Kullanımlı Kentsel Açık Alanların Tarihsel Süreç İçerisinde Gösterdikleri Yapısal Değişimlerin İrdelenmesi - İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eryılmaz, Sadullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, kamu kullanımlı kentsel açık alanların toplumsal yaşamdaki yeri ve önemi ile bu alanların tarihsel süreç içerisinde gösterdikleri fonksiyon ve alan değişimlerinin günümüzdeki yapısı irdelenmiştir. İstanbul kenti Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden seçilen örnek kamu kullanımlı açık alanlar; tarihsel süreç içinde fiziksel ve işlevsel yapı ile yapısal değişimlerine yönelik etmenler yönünden ele alınarak, yerinde tespit çalışmaları ve tarihsel sürece yönelik bilgileri içeren arşiv dokümanları ve ilgili literatür yardımı ile incelenmiştir. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, kamu kullanımlı kentsel açık alanların fiziki alan miktarı ve fonksiyonel özellikler bakımından geriledikleri saptanmıştır. Kamu kullanımlı kentsel açık alanların yaşadığı bu olumsuz süreci önlemek için kent planlama organizasyonu içinde, planlama, denetim ve uygulama politikalarının oluşturulması ve yasal olarak düzenlenmesi sonucu önerilmiştir.
In this study, that discuss structural changes about public usable urban open areas in the meaning of these developments in the world and the factors in the developments in the world and the factors in this development process, an example study has been done on a progress area that was chosen from the urban open areas those have historical features in İstanbul. Public usable historical open areas in towns of Kağıthane, Beşiktaş, Şişli and Beyoğlu in Istanbul have been examined physically and functional form and the factors related to structural changes are discussed. Then establishing work in point of archive documents information about their historical process with the help of related literature. In the point of some information’s point of view, hypothesis have been evaluated and tried to develop proposals to prevent problems those cause negative changes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Açık alanlar, Kamusal kullanım, İstanbul, Urban open areas, Public usable, İstanbul
Alıntı