Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilmiş W – Tic – Ni Kompozitlerinin Geliştirilmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Öveçoğlu, M. Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Genç, Aziz tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Material Science and Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:55:49Z
dc.date.available 2015-05-21T13:55:49Z
dc.date.issued 2009-06-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada W- %2 ağ. TiC - %1 ağ. Ni karışıtırılarak 3 saat, 6 saat, 12 saat ve 24 saat gibi çeşitli sürelerde mekanik alaşımlamanın ve aktivasyonlu sinterlemenin etkilerini araştırmak amacıyla SPEX karıştırıcı içerisinde oda sıcaklığında mekanik alaşımlandı. Mekanik alaşımlanan tozlar hidrojen ve argon gaz atmosferinde 1400 oC’de 1 saat süreyle sinterlendi. Mekanik alaşımlanmış tozların ve sinterlenmiş numunelerin mikroyapı ve faz karakterizasyonları X-ışınları kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve geçirimli elektron mikroskobu (TEM) kullanılarak incelendi. Mekanik alaşımlanmış tozların XRD analizleri sonucunda W ve WC fazları tespit edilirken, sinterlenmiş numunlerin XRD analizleri W, Ni ve kübik yüzey merkezli kafes sistemine sahip W fazının varlığını açığa çıkardı. TEM analizleri sonucunda W, k. y. m W, TiC, Ni4W, heksagonal and orthorhombik W2C fazlarının yanı sıra NiTi, rutil, TiO2 ve Ti4O7 fazlarının varlığı tespit edildi. Göreceli yoğunluk ölçümlerinde sinterlenmiş numunelerin yoğunluklarının %88 ile %98.5 arasında değiştiği gözlendi. Yapılan Vickers mikrosertlik ölçümleri sonucunda ise numunelerin 4.8 GPa ile 6 GPa arasında sertlik değerlerine sahip olduğu ortaya çıktı. tr_TR
dc.description.abstract Blended elemental W-2 wt% TiC-1 wt% Ni powders were mechanically alloyed (MA’d) for 3 h, 6 h, 12 h and 24 h in a Spex Mixer/mill at room temperature to investigate effects of both MA and activated sintering. MA’d powders were sintered at 1400 oC for 1 h under Ar, H2 gas flowing conditions. Microstructural and phase characterizations of MA’d powders and sintered samples were carried out via SEM, TEM and XRD analyses. Whereas XRD investigations on MA’d powders revealed stable W and WC phases, those on sintered samples showed the presence of a new face-centered cubic W phase and Ni in addition to the matrix W phase. TEM investigations revealed the presence of W, f. c. c W, TiC, Ni4W, hexagonal and orthorhombic W2C phases and NiTi, rutile, TiO2 and Ti4O7 phases existing in a W-matrix. Relative density values varied between 88% and 98.5%, and increased with increasing MA duration. Microhardness values of the sintered composites varied between 4.8 GPa and 6 GPa. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2789
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject aktifleştirilmiş sinterleme tr_TR
dc.subject mekanik alaşımlama tr_TR
dc.subject mikroyapı tr_TR
dc.subject karakterizasyon tr_TR
dc.subject W-TiC tr_TR
dc.subject activated sintering en_US
dc.subject mechanical alloying en_US
dc.subject microstucture en_US
dc.subject characterization en_US
dc.subject W-TiC en_US
dc.title Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilmiş W – Tic – Ni Kompozitlerinin Geliştirilmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Development And Characterization Investigations Of Mechanically Alloyed And Sintered W – Tic – Ni Composites en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9499.pdf
Boyut:
4.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama