Performans Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Erenmemişoğlu, Sertaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yöneticilerin hangi tip organizasyonda olursa olsun karşılaştıkları ve çözmek zorunda oldukları en büyük problem çalışanlarından en yüksek performansı nasıl elde edebilecekleridir. Yöneticiler ilk olarak, çalışanların maksimum çabayı göstermeleri için onları motive etmeli, yani ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamalıdırlar. Ancak onları sadece motive etmek sorunu çözmemektedir. Çalışanların sadece çaba ve zaman harcamaları, istenilen sonuçlan doğurmayabilir; onların çabalarının hedeflenen yöne doğru olması da sağlanmalıdır. Bunun için ilk önce hangi yöne gidileceğinin tesbit edilmesi ve bu bilginin çalışanla paylaşılması gereklidir. Çalışandan maksimum çaba ve sonuçların alınması için yapılması gereken konulan sekiz başlık altında toplamak mümkündür: 1. İşi çalışan için önemli hale getirmek 2. İşi yapabilecek ve kendini geliştirebilecek potansiyeli olan kişileri seçmek 3. Çalışandan işinde ne beklendiğini açıkça belirtmek 4. Çalışanı gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazanacak şekilde eğitmek 5. Performansı değerlendirmek, sonuçlar ve beklentiler ile ilgili mutabakat ve iletişim sağlamak 6. Çalışana performansını artırmada yardımcı olmak 7. Çalışanla ilişkiyi sürdürmek 8. Performansı ödüllendirmek Yönetim çalışanların performanslarını artırmak için öncelikle motivasyonlarını artırma yoluna gider. Motivasyon her nekadar performans için çok önemli ise de tek başına yeterli olmayacaktır. Ancak bu iki unsur arasında çok yakın bir ilişki vardır. Yalan ilişki motivasyon teorilerinin temel yaklaşımları incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Motivasyon teorilerinde geçen bütün unsurlar ya performans yönetimi sürecinin içinde var olan ya sistemin varsayım olarak isteği ya da performans yönetim sistemiyle bağlantılı diğer insan kaynaklan sistemlerinde var olan kavramlardır. Motivasyon stratejilerinin bütün insan kaynaklan uygulamaları ile birlikte entegre olarak uygulanması şirketi arzu ettiği yere götürecek iç çevresinin oluşmasını sağlayacaktır Çalışanların yüksek performans göstermesi için doğrudan uygulanan sistem ise performans yönetim sistemidir. Bu sistem çalışanların performanslarının şirket hedeflerine ulaşmak yönünde arttırılmasını amaçlamaktadır. Performans yönetim sisteminin dört önemli bileşeni vardır. -Hedefler; - Yetkinlikler; - Kişisel Gelişim Planı - İş Başında Eğitim ve Yönlendirme.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Performans yönetimi, Performance management
Alıntı