Farklı Özellikte Puzolan Katkılı Harçların Durabiliteye Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Agar, Selda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada değişik çimentolara, üç farklı mineral katkı katılıp 40*40*160 mm. boyutlarında üretilen harçların hem genel niteliklerindeki değişikliklere hem de harçlardaki dürabilite etkisine bakılmıştır. SDÇ 32,5 ve CEMIV/B(P) 42,5R çimentoları kullanılarak üretilen harçlarda yüksek fırın cürufu, tras ve uçucu kül olmak üzere 3 ayrı mineral katkı kullanılarak 32 farklı karışım hazırlanmıştır.225 g ve 292.5 g olmak üzere iki farklı su oranı kullanılmıştır. Hazırlanan numunelerde sülfat, karbonatlaşma ve kılcal su emme deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda CEMIV/B(P) 42,5R çimentosuyla üretilen harçlarda kılcal su emme ve karbonatlaşma miktarları daha fazla çıkmıştır. Sülfat deneyinden en fazla etkilenen numuneler de yine aynı çimentoyla üretilen harçlardır.
In this work, three different mineral admixtures were used to investigate the properties of 40*40*160mm cement paste and effect of durability in different kind of cement. By the mortars, which has been produced by SDÇ 32,5 and CEMIV/B 42,5R cements, 3 different mineral additives, which are blast furnace slag, fly ash and trass, were used. İn this way 32 different mixes were produced. 225g and 292,5g are the 2 different water ratios used in the mixes. Sulphate, carbonation and capillarity tests are made on the produced samples. According to the test results mortars produced by the CEMIV/B(P) 42,5R cement have a higher carbonation and capillarity ratio. The samples affacted by sulphate test with a higher ratio were also produced by the same cement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Harçlar, Puzolanlar, Dürabilite, Mortars, Pozzolana, Durability
Alıntı