"Akbaba-Mahmut Şevket Paşa Bölgesinin Jeolojisi Ve Yapısal Özellikleri"

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uslu, Ozan Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences,
Anahtar kelimeler
Alıntı