Firmalar İçin İnsan Kaynakları Katkı Modeli Oluşturulması Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İle Firma Performansı İlişkisinin Analizi

dc.contributor.advisor Erkut, Haluk tr_TR
dc.contributor.author Ağdelen, Zafer tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:34:46Z
dc.date.available 2015-11-20T09:34:46Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Günümüzde firmalar, her alanda son derece hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir pazar ve çevre ile karşı karşıya bulunmaktadır. Firmaların rakipleri ile pazarda rekabet edebiliyor olmaları artık yeterli değildir. Asıl önemli olan firmaların rekabetçi bir avantajı yaratması ve daha da önemlisi bunu sürdürebilmesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, firmaların sürdürülebilir rekabetçi avantajı başarmasında, sahip oldukları insan kaynaklarının hayati öneme sahip bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Firmalarda insan kaynakları ile ilgili her türlü faaliyet ve uygulamayı düzenleyen, hayata geçiren insan kaynakları bölümünün performansı ile firma performansı arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile yola çıkılan bu çalışmanın temel iki kavramı, insan kaynakları performansı ile firma performansı dır. Bunun yanında firma kurumsal özellikler ile firma yönetsel özellikleri de çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmada temel olarak insan kaynakları performansı firma performansını nasıl etkilemektedir? sorusuna cevap aranmıştır. Bu konu üzerine literatürde yapılan çalışmalar incelendikten sonra çalışmada kullanılan İnsan Kaynakları Katkı Modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin işletilmesi için firmalardan veri toplanmış ve model Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri kullanılarak analiz edilerek değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ışığında firmalar için strateji ve öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, firms are operating in a rapidly changing market and environment. To be competetive with its competitors in a market is not enough for the companies. Firms should generate competitive advantage and more importantly, they have to sustain this advantage. Human resources which a company owns can play an important role for the companies in order to sustain a competitive advantage. Starting with the objective of the analysis of the relationship between human resources department which organizes and implements many activities and practices related with human resources and firm performance, this study has two basic concepts. These are human resource performance and firm performance . Additionaly, firm institutional characteristics and firm managerial characteristics are also included in the study. The main objective of this study is to find the answer for the following question: What is the effect of human resource performance on firm performance? . After literary survey on this topic, basic studies related with human resources-firm performace link are examined and Human Resources Contribution Model is generated. After collecting data from Turkish companies, the model was analysed by using multivariate stastistical methods. Based on the findings of the statistical evaluations, strategies and proposal were develeped. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10580
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İnsan kaynakları tr_TR
dc.subject firma performansı tr_TR
dc.subject katkı modeli tr_TR
dc.subject Human resources en_US
dc.subject firm performance en_US
dc.subject contribution model en_US
dc.title Firmalar İçin İnsan Kaynakları Katkı Modeli Oluşturulması Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İle Firma Performansı İlişkisinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative Human Resources Contribution Model And Analysis Of The Link Between Human Resources Management And Firm Performance en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1237.pdf
Boyut:
9.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama