Teo2 – Zno Sisteminin Termal Ve Mikroyapısal İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Irmak, Tülay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tellürit camların düşük cam geçiş ve ergime sıcaklığı, zayıf kristallenme, yüksek kimyasal ve termal kararlılık, iyi derecede kızılötesi geçirgenliği, düşük fonon enerjisi gibi avantajlı özellikleri vardır. Tellür oksit (TeO2), normal soğutma koşulları altında tek başına cam oluşturamadığı için şebeke yapısını modifiye edici bir oksit olan ZnO ile katkılandırılmıştır. Bu çalışmada TeO2–ZnO sisteminin termal ve mikroyapısal karakterizasyonun yapılması amaçlanmıştır. (1−x)TeO2–xZnO formülü gereğince farklı numuneler hazırlanmıştır. Çinko-tellürit camlar, ergitme ve döküm tekniği ile 750°C’de hazırlanmıştır. Numunelerin termal davranışları, DTA analizi ile incelenmiştir. Termal analiz sonuçlarına göre numunelere kristalizasyon sıcaklığının üzerinde ısıl işlem uygulanarak çinko–tellürit camların kristalizasyon davranışları incelenmiştir. XRD tekniği kullanılarak sistemin faz analizi yapılmış ve elde edilen kristalin fazların morfolojisi SEM analizi ile incelenmiştir.
Tellurite glasses have advantageous properties such as low glass transition and melting temperature, low crystallization ability, good thermal and chemical stability, high refractive index and low–phonon energy. TeO2 does not transform to the glassy state under normal cooling conditions without the addition of a secondary component, therefore in this study ZnO was selected as the network modifier. Different samples were prepared according to (1−x)TeO2–xZnO formula. In the experimental studies, zinc–tellurite glasses were prepared with conventional melt-quenching technique at 750°C. Thermal behavior of the samples was investigated by running DTA analyses. According to the thermal analysis results, samples were heat-treated above crystallization temperature to investigate the crystallization behavior of zinc-tellurite glasses. XRD analyses were conducted to determine the crystallized phases in the system and the morphology of the crystalline phases were investigated by applying SEM analyses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
çinko–tellürit, termal analiz, kristalizasyon davranışı, morfoloji, zinc–tellurite, thermal analysis, crystallization behavior, morphology
Alıntı