Metanolle Çalışan Yakıt Pilleri İçin Metanolle Reaksiyon Vermeyen Oksijen Reduksiyon Katalizörünün Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarı, Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ana başlangıç maddesi olarak rutenyum kullanılarak çeşitli katalizörler sentezlenecektir. Bu katalizörler karbon tozu ve polianilin üzerine dağıtılarak çeşitli destek malzemeleri üzerine uygulanarak oksijenin indirgenmesi reaksiyonu için incelenmişlerdir. Oksijenin indirgenmesindeki katalitik özellikleri döngülü voltammetri ile ölçülerek, metanolun varlığında oksijenin indirgenmesi için seçicilikleri tartışılmıştır. Yapılan çalışmada katalizör sistemlerinin oksijenin indirgenmesinde sıcaklığın, tarama hızının ve metanolun etkisi belirtilmiştir. Sentezlenerek hazırlanan katalizör sistemlerinin SEM, XRD ve EDAX analizleri de yapılmıştır.
In this work , some electrocatalysts based on ruthenium will synthesed and they will dispersed on carbon and polyanilin. Then their electrochemical activity and selectivity for the ORR in the presence of methanol and their performance have been measured by cyclic voltammetry. The activity of catalysts towards oxygen reduction is investigated by temperature and scan rate effect also. The synthesised catalysts were characterised with SEM, XRD and EDAX.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
oksijenin indirgenmesi, elektrokatalizör, yakıt pilleri, Oxygen reduction, electrocatalyst, fuel cell
Alıntı