Biyolojik Kanat Kesitlerinin Aerodinamiği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Gülçat, Ulgen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Konvansiyonel kanat profillerinin aksine doğadaki bazı yüksek performanslı kanatlıların kanat kesitleri çok ince ve köşeli veter geometrisine sahip olup bu tür profillere biyolojik profil adı verilmektedir. Bu çalışmada basit biyolojik profil geometrileri için aerodinamik karakteristikler çıkarılmaktadır. İnce kanat teorisine dayalı olarak profil etrafındaki kesit taşıma ve moment katsayıları hesap edilmekte ve sınır tabaka teorisi kullanarak da viskoz sürükleme hesabı yapılmaktadır. Eğik koordinatlarda yapılan çözüm sayesinde sürükleme katsayıları gerçekçi olarak hesaplanabilmektedir,
High performing wing profiles encountered in nature have corrugated geometries unlike convcntional profiles. These corrugated wing sections are named as biological profiles. İn this stüdy aerodynamic characteristics of Simple biological profiles are predicted numerically. Thin airfoil theory is uscd to fınd the sectional lift and moment coeffıcients. The boundary layer thcory is implemented for tlıe viscous drag prediction. The realistic solutions for the drag coeffıcients are obtained via solving the boundary layer equations exprcssed in the skcwed coordinatcs.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı