Paramorfojenlerin Aspergıllus Oryzae Kültürlerinin Morfolojisi Ve Üretkenligine Etkileri

dc.contributor.advisor Tamerler Behar, Candan tr_TR
dc.contributor.author Gülseren, İbrahim tr_TR
dc.contributor.department Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji tr_TR
dc.contributor.department Molecular Biology and Genetics en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-24T13:38:58Z
dc.date.available 2015-11-24T13:38:58Z
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Aspergillus oryzae (CL01) suşunun morfojenezine paramorfojenik kimyasalların etkileri ağırlıklı olarak katı kültürlerde incelenmiştir. Katı kültür deneylerinde dört paramorfojenin 32 farklı derişimi denenmiştir. Organizma her kimyasala farklı tepkiler vermiş ve organizmanın morfolojisi her derişim ve kimyasaldan farklı biçimlenmiştir. 2 kimyasala ait 3 kompozisyonun (0.01% ve 0.02% sodyum deoksikolat -en etkili iki derişim- ve 0.5 M L-sorbose) en belirgin paramorfojenik etkileri ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Çalışmalar sırasında, 2000’den fazla mikroskop ve densitometre görüntüsü kullanılmıştır. Farklı ekim türleri de denenmiş, misel ekimlerinin spor ekimlerinden daha etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca söz konusu kimyasalların katı kültürlerde büyümeyi engelleyen derişimleri için üst sınırlar saptanmıştır. Tüm bulgular göz önüne alınarak, daha etkili olan iki kimyasalın Aspergillus oryzae (CL01) lipazının üretimine etkileri incelenmiştir. L-Sorboz kullanımı, dördüncü günde 6.3 kat artışa yol açarak erken ve hızlı bir artış grafiği çizerken sodyum deoksikolat daha düşük (4.3 kat) bir artışı 4.-6. günler aralığında korumuştur. Üretkenlikteki artış üzerine, duyarlılığı yüksek bir test sisteminin (pHstat) çalışma koşulları optimize edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effect of paramorphogenic chemicals on the morphology of Aspergillus oryzae (CL01) was investigated. Within the solid media experiments, four paramorphogens and totally 32 concentrations were employed. The organism almost responded all of the chemicals to some extent and its morphology was modified differently for each paramorphogen and concentration.Two paramorphogens with three concentration, 0.01% and 0.02% sodium deoxycholate as the best two and 0.5 M L-sorbose, were observed to create the highest paramorphogenic effects. During the studies, more than 2000 microscope and densitometer images were employed. Different types of inoculations were also tested and mycelial inoculations were shown to be more effective than spore inoculations. Also upper limits for chemical concentrations that inhibit growth within solid cultures were found out. Taking these findings into consideration, the effect of these two chemicals on the lipase produtivity of Aspergillus oryzae (CL01) was investigated. L-Sorbose resulted in higher and earlier lipase production, with 6.3 fold increase achieved on the 4th day whereas sodium deoxycholate resulted in relatively lower production, 4.3 fold increase, but held over a longer period 4-6 days. Observing the increase on productivity, conditions for a sensitive assay system (pHstat) were optimized. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10660
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aspergillus oryzae tr_TR
dc.subject Morfoloji tr_TR
dc.subject Paramorfojen. tr_TR
dc.subject Aspergillus oryzae en_US
dc.subject Morphology en_US
dc.subject Paramorphogen. en_US
dc.title Paramorfojenlerin Aspergıllus Oryzae Kültürlerinin Morfolojisi Ve Üretkenligine Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Paramorphogens On The Morphology And The Productivity Of Aspergillus Oryzae en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8114.pdf
Boyut:
5.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama