Kazıklar Üzerine Oturan Deniz Deşarjı Sistemlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğrar, Kürşad
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Başarılı bir deniz deşarjı sistemi için en uygun yapım yönteminin belirlenmesi çok önemlidir. Deniz deşarjı sistemlerinin yapım yöntemleri çok çeşitlilik göstermektedir. Kullanılacak yapım yönteminin belirlenmesinde bir çok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Bu unsurlar arasında boru çapı, boru malzemesi, boru hattının uzunluğu, taban eğimi ve batimetrik durum, boru eklerinin esnekliği, katı madde taşınım özellikleri, kıyıdaki depolama alanının büyüklüğü ile kullanılacak ekipmanların durumu sayılabilir. Geleneksel yapım yöntemlerindeki tarama ve dolgu faaliyetleri deniz ekosistemini tahrip edici unsurlardır. Kazıklar üzerine oturan deniz deşarjı sistemlerinde boru hattının duraylığı kazıklar aracılığıyla sağlandığından bu tip faaliyetlere gereksinim kalmamaktadır. Ayrıca oyulma ve gömülme gibi duraylık problemleri çözülmektedir. Bu çalışmada, İTÜ Hidrolik Laboratuarında yapılan deneysel çalışmayla kazıklı sistemlerin dalga koşulları altındaki duraylığı incelenmiş ve bu yöntemin deniz deşarjı sistemleri için alternatif bir yapım yöntemi olabileceği sonucuna varılmıştır.
For a successful sea outfall system, selection of the best construction method is a very important matter. There are many alternatives for construction methods. When selecting a construction method many factors should be taken into account. Some of the factors can be listed as pipe diameter, pipe material, the length of the pipeline, slope and bathymetry, flexibility of joints, sediment transportation characteristics, on-shore space for pipe storage, and availability of the equipments. Dredging and backfilling activities, used in conventional construction methods, are very destroyable for ecological system. In sea outfall systems on piles, the stability of the pipelines will be achieved by piles; so there will be no need for the mentioned activities. Scour and embedment problems are solved by suspension of the pipeline. In this study, the stability of the piled systems under wave effects was investigated experimentally in ITU Hydraulics Laboratory and the results show that the mentioned construction method can be an alternative for sea outfall systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Deniz deşarjı, Boru hatları, Yapım yöntemi, Sea outfall, Pipelines, Construction method, Piled systems
Alıntı