Afet Konutları Sorunu Ve Deprem Örneğinde İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kulaksızoğlu, Erol tr_TR
dc.contributor.author Acerer, Sibel tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:12Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:12Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türkiye’de özellikle deprem sonrası afet konutları sorununun çözümü için öneriler ortaya konulmuştur. Türkiye’deki doğal afetlerin etkileri, depremin neden olduğu yapısal hasar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan konut (barınma) sorunu ele alınmıştır. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla yabancı ülkelerde deprem sonrası konut uygulamaları üzerinde acil barınma, geçici konut ve kalıcı konut çalışmaları irdelenmiştir. Türkiye’de deprem sonrası konut sorununa çözüm bulmak amacıyla, deprem öncesi ve sonrasına ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Bunun sonucunda ülkemizde deprem öncesi çalışmaların yerine, deprem sonrası çalışmalara ağırlık verildiği görülmüştür. Türkiye’de bugüne kadar geçici konut uygulamasına rağmen, geçici konutların kullanıcı gereksinmelerini karşılamadığı, iklimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel koşullara uygun olmadığı, kullanım süresi uzadıkça ihtiyaçlara cevap vermediği görülmüştür, bunun yerine bugün deprem sonrasında kira yardımı yapılmaktadır. Bu çalışmada geçici konut için konik biçimli klasik çadır tipi dışında, otağı gibi daha elverişli mekan düzeni sağlayan çadır tiplerinin gelişmiş teknoloji ile üretilmesi önerilmektedir. Kalıcı konutların üretiminde ise, araştırma ve planlama çalışmalarının deprem öncesi yapılması, afet konutlarının ülkenin genel konut sorunu içinde ele alınması, kırsal konutların yenilenmesi ve diğer konutlarda ise denetim sistemi oluşturulması önerilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, solution suggestions for Turkey’s disaster area housing after earthquake is given. The effects of natural disasters in Turkey, the damage of earthquake on housing and as a result of this the shelter problem is examined. The applications of disaster area housing from foreign countries are given to analyse the emergency shelter, temporary housing and premanent housing and to make comparison with our country’s applications. To find a solution to Turkey’s disaster area hosusing, the attempt on before and after eartquake stages. Although the temporary housing has been applied until today, the applications are showing that the temporary housing is not suitable for climatic, socio-economic and cultural conditions and does not compensate for needs of people. Today instead of temporary housing, rental help is given. In this study for temporary housing needs, instead of classical coni-form tents, to produce large sumptuous tents with developed technology is being suggested. In the production of permanent housing, it is suggested that the investigation and planning should be made before earthquakes in hazard zones, the disaster area housing problem should be solved together with our country’s general housing problem, the rural houses should be renovated and for the other houses there should be developed a control system. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10382
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Afet konutları tr_TR
dc.subject Acil barınma tr_TR
dc.subject Geçici konut tr_TR
dc.subject Kalıcı konut tr_TR
dc.subject Earthquake en_US
dc.subject Disaster Area Housing en_US
dc.subject Emergency Shelter en_US
dc.subject Temporary Housing en_US
dc.subject Permanent Housing en_US
dc.title Afet Konutları Sorunu Ve Deprem Örneğinde İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Disaster Area Housing Problem And It’s Survey In Earthquake Example en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
188.pdf
Boyut:
281.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama