Geçmişten Günümüze Kıbrıs'ta Türk Müziği

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Kafkas, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, Kıbrıs'ta Türk Müziğinin lö.yüzyıldan beri adadaki gelişimi, elde edilen belgeler aracılığı ile değerlendirilmiş ve tarihsel süreç içinde hangi koşullara bağlı olarak değişim gösterdiği, hangi kültürlerin etkisi altında kaldığı, ne gibi sosyal, kültürel ve siyasi olaylardan etkilendiği saptanmış ve tüm bunların sonucunda günümüzdeki konumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kıbrıs'taki Türk Müziği, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği olarak iki bölümde incelenmiş, Türk Sanat Müziğinin Türkiye'de icra edilen Sanat Müziğinden pek farkı olmadığı ortaya çıkmıştır. Halk müziğinin ise Kıbrıs'ta hüküm süren diğer kültürler olan Rum, Arap-İslam ve Akdeniz kültürü müzikleri ile doğal olarak etkileşim gösterip kökeni olan Anadolu Türk Halk Müziğinden farklı olan bazı özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçta ise Kıbrıs'ta Türk Müziğinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için köklü çalışmalar yapılması gerektiği, bu müziğin tarih içindeki seyrinin daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak belgelenmesi gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.
The aim of this study is to explore and defect the changes and developments, conditions of changes in impacts of different cultures, social, political events effecting the Turkish Music in Cyprus from the historical perspective since 16th century, using documents to shed a light on the present position. Turkish Music in Cyprus is examined into two parts, which are Turkish Art and Turkish Folk Music. As a result of this examination it's obvious that Turkish Art Music is not different from Art Music, which is taken from the Turkey. On the other hand, Public Music is naturally effected from music of other cultures such as Greek, Arabian-Islam and Mediterranean cultures. Moreover it's trued that Turkish Public Music has different properties from it's origin, which is Anatolian Turkish Music. Consequently, for the development and spread of Turkish Music in Cyprus requires more publications and research to document historical developments in more detail.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Müzik, Halk müziğ, Kıbrıs, Sanat müziği, Türk halk müziği, Türk müziği, Türk sanat müziği, Music, Folk music, Cyprus, Art music, Turkish folk music, Turkish music, Turkish art music
Alıntı