Şev Stabilitesi Problemlerinin İncelenmesinde Bütünleşik Ve Bilgi Tabanlı Bir Sistem Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor İncecik, Mete tr_TR
dc.contributor.author Hatipoğlu, Bülent tr_TR
dc.contributor.department Geoteknik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geotechnics en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:36:19Z
dc.date.available 2015-12-08T07:36:19Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada şev stabilitesi probleminin bütün inceleme aşamalarını kapsayan ve bunların bilgisayar desteğinde yapılmasını sağlayan bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmiş ve bunun için bir prototip sistem geliştirilmiştir. Sistem “Bütünleşik ve Bilgi Tabanlı Şev Analiz ve Tasarım Sistemi (BilŞEV)” olarak isimlendirilmiştir. Oluşturulan genel yapı içinde şev stabilitesi probleminin çözümünde gerek duyulan araçlar ve bunların fonksiyonları belirlenmiş ve bu araçlar modüler bir yapı içinde gruplandırılmıştır. Prototip, uzman sistem, şev veri bankası ve şev analiz modülünden oluşmaktadır. Uzman sistem modülü, şev stabilitesi konusundaki uzmanlık bilgilerinin programlanmasına olanak tanımıştır. Geliştirilen “Şev Stabilitesi Etiketleme Dili (ŞevML)” ile şev bilgilerinin depolanmasına, raporlanmasına, internet erişimine ve veri transferine olanak tanıyan bir veri bankası oluşturulmuştur. Sistem, genç mühendislerin şev stabilitesi problemlerini kolaylıkla çözmesini sağlamakta, geoteknik girdiler arasındaki uyumsuzlukları belirlemekte, bu girdiler için bilgi tabanlarını kullanarak öneride bulunabilmekte, önerilere nasıl ulaşıldığını açıklayabilmekte ve şev stabilitesi verilerinin arşivlenmesine olanak sağlamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract This study is focused on developing a computer aided integrated system for all investigation and solution stages of slope stability problem. A generic framework was created and a prototype system was implemented for this purpose. The system is called “Integrated and intelligent design environment for slopes (SlopeIDE)”. Tools required through whole process, their functions and relations between these tools were determined in a modular structure in this generic framework. The prototype system consists of an expert system module, a slope database and a slope analysis module. The expert system module enables capturing and representing the expertise and knowledge in the slope stability subject. This module has several knowledge bases such as parameter estimation, factor of safety and landslide susceptibility. In addition to a warning mechanism which checks the inconsistencies between geotechnical parameters, the system includes a mechanism that utilizes the knowledge bases to provide advice on suitable input parameters. An explanation of the process used to derive the input parameters is also provided by the system. A slope stability mark-up language called SlopeSML, is developed during the research. It is developed for storing, accessing and reporting all the slope stability related data, and it also acts as a platform for transferring the structured data over the internet. The design method of the system provides a complete assistance and guidance for the young engineers in the solution of the slope stability problem, while enabling the expert engineers to use other modules of the integrated system without dealing with the questions whose answers are presumably clear for them. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11128
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Şev stabilitesi tr_TR
dc.subject Heyelan tr_TR
dc.subject Uzman Sistemler tr_TR
dc.subject Veri Tabanı tr_TR
dc.subject XML tr_TR
dc.subject Bütünleşik Sistem tr_TR
dc.subject Bilişim Teknolojisi tr_TR
dc.subject Slope Stability en_US
dc.subject Landslide en_US
dc.subject Expert Systems en_US
dc.subject Data Base en_US
dc.subject XML en_US
dc.subject Integrated System en_US
dc.subject Workbench en_US
dc.subject Information Technology en_US
dc.title Şev Stabilitesi Problemlerinin İncelenmesinde Bütünleşik Ve Bilgi Tabanlı Bir Sistem Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Development Of An Integrated And Intelligent Design Environment For The Investigation Of Slope Stability Problems en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1290.pdf
Boyut:
34.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama