Binalarda Su Korunumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-29
Yazarlar
Şahin, Nazlı İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, nüfus artışı, çevre kirliliği, maliyet, bilinçsiz su tüketimi, iklim şartlarındaki değişim gibi sebeplerden ötürü azalan su kaynakları nedeniyle dünya’nın pekçok yerinde yaşanılan su sıkıntısına çözüm olabilmesi için geliştirilen binalarda su korunumu teknolojileri ele alınmıştır. Sağlık donatımında ekolojik yöntemlerin geliştirilmesi, binalarda kullanılan atıksuyun ve gri suyun geri dönüştürülerek yeniden kullanılması, yağmur suyunun toplanarak ve arıtılarak kullanılması ve deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyu elde edilmesi gibi teknolojilerin binalardaki uygulamaları incelenmiş, teşvik, yasa yönetmelikler ile birlikte dünyadaki ve Türkiye’deki durum ele alınmıştır. Dünya’da uzun yıllardır benimsenen ve hızla gelişen bu teknolojilerin uygulamaları ülkemizde henüz istenilen düzeyde bulunmamaktadır. Ülkemizin sahip olduğu su potansiyeline göre gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşanacağı öngörülmekte olup, bu nedenle binalarda su korunumu teknolojilerinin yasa, yönetmelik ve teşviklerle desteklenerek ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
In this study water conservation technologies which was developed for buildings in order to find solutions about water shortage in the worldwide caused by the population growth, enviromental pollution, cost, water consumption and climatic change are analyzed. Developing ecological methods in sanitary services, reusing of wastewater and gray water in buildings, rainwater harvesting and seawater desalination technologies are studied within the buildings and incentives, laws, codes concerning this subject has been analyzed in the worldwide and in Turkey. These developed and accepted have been used for many years in the world but these are not enough application in Turkey yet. Considering the water potential in Turkey, it can be foreseen that these will be a water storage, therefore water conservation technologies supported by laws, regulations and incentives in the household have to become widespread.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Su tüketimi, Atıksu, Gri su, Yağmur suyu toplama, Water consumption, Wastewater, Gray water, Rainwater harvesting
Alıntı