Elastik Zemine Oturan Daire Eksenli Kirişlerin Taşıma Matrislerinin Bulunması İçin Bir Sayısal Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sönmezateş, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı elastik bir zemin üzerine oturan daire eksenli yayılı yüklü (iki ucu ankastre) çubuk için kesit tesirlerini başlangıç değerleri metodunu kullanarak elde etmektir.(Taşıma Matrisini elde ederek bulmaktır.) Bu çalışmada, Winkler Elastik Zemin Hipotezi kullanılmıştır. Yani zemin onu oluşturan bir çok yaydan meydana gelmiştir. Öncelikle elastik zemine oturan daire eksenli çubuk için taşıma matrisi elde edilirken Picard Açılımı ve Matrisant İntegral Serisi kullanılmıştır. Sonuç olarak yaklaşık kesit tesirleri elde edilmiş ve grafikleri çizilmiştir.
In this study we try to find out section effects for a circular bar on a Elastic Soil with using Carry-Over Matrix Method. Uniformly distributed load acting on circular bar (both supports are fixed ends). In the study circular and loaded perpendicular plane bar on settlement which is Winkler Elastic Soil , simulated by linear spring. Matrisant integral Series is used to determine Carry-Over Matrix. As a result approxcimate section effects and graphics are obtained and plotted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, Kiriş, Taşıma Matrisi, Elastic Foundation, Beam, Carry-Over Matrix
Alıntı