Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörleri Arasında Etkin Lojistik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bir Lojistik Merkez Yer Seçimi Ve Tasarımı

dc.contributor.advisor Kalaoğlu, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Eryürük, Selin Hanife tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:19:00Z
dc.date.available 2015-06-10T11:19:00Z
dc.date.issued 2010-06-09 tr_TR
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, ürünlerin hızlı ve efektif akışını sağlamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla bir lojistik merkez tasarımı ve konfeksiyon sektörüne yönelik bir lojistik merkez yer seçimini içermektedir. Bu amaçla üç aşamalı uygulama çalışması yürütülmüştür. İlk aşamada, sektör stratejik olarak değerlendirilmiş, elde edilen veriler ışığında rekabet avantajı sağlamak ve müşterilere kalite, değer teslim etmek için lojistiğin en önemli bir şirket stratejisi olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulamanın ikinci kısmında tekstil ve konfeksiyon sektörleri arasında etkin lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bir lojistik merkez ana tasarımı konulu çalışma yürütülerek konfeksiyon lojistik merkezde bulunması gereken tesis ve faaliyetler belirlenmeye çalışılmış ve yer seçimi kriterleri belirlenmiştir. Üçüncü ve son aşamada, konfeksiyon lojistik merkez tesis ve faaliyetleri belirlenmiş, lojistik merkez tasarımı yapılmış ve belirlenen üç aday yer için (Hadımköy, Tuzla ve Gümüşyaka) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile yer seçimi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar konfeksiyon ve lojistik sektörü açısından ayrı ayrı değerlendirilerek konfeksiyon ve lojistik sektör bakış açıları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde Hadımköy konfeksiyon lojistik merkez kurulumu için en uygun yer seçilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a logistics center design and site selection for the Turkish clothing industry was studied to ensure fast and effective flow of products and to reduce costs. For this purpose, a three-stage case study was carried out. In the first stage, the sector has been evaluated and in the light of data obtained it has been concluded that logistics is the most important strategy for a company to get competitive advantage and to provide quality and value to the customers. In the second stage, main design parameters of a logistics center to achieve effective logistics activities between textile and clothing sectors has been conducted. In this part, facilities and activities in a logistics center were tried to specify and site selection criteria were identified. In the third and final stage, logistics center facilities and activities were determined, logistics center was designed and site selection was made using AHP (Analitic Hierarchy Process) method for three candidate sites (Hadımköy, Tuzla and Gümüşyaka). The results were evaluated seperately in terms of clothing and logistics sectors and their perspectives were compared. As a result, Hadımköy was chosen the most appropriate place by the experts of clothing and logistics sectors. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4644
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Konfeksiyon Sektörü tr_TR
dc.subject Lojistik merkez tr_TR
dc.subject AHP tr_TR
dc.subject Clothing Sector en_US
dc.subject Logistics center en_US
dc.subject AHP en_US
dc.title Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörleri Arasında Etkin Lojistik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bir Lojistik Merkez Yer Seçimi Ve Tasarımı tr_TR
dc.title.alternative In Order To Achieve Effective Logistics Activities Between Textile And Clothing Sectors Site Selection And Design Of A Logistics Center en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10415.pdf
Boyut:
6.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama