Tasarım Yeniliği İçin Kullanıcı Merkezli Yeni Yöntemler: Yeni Ortaya Çıkan Yöntemlerin Yenilikçi Ürün Tasarımı Ve Geliştirmedeki Rolü Üzerine Bir Çalışma

dc.contributor.advisor Er, Alpay tr_TR
dc.contributor.author Mutlu, Bilge Dinçer tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:24Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:24Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Tasarım yeniliği, tasarım pratiğine ve yenilik sürecine yeni fırsatlar sunan yeni bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Tasarım yeniliği terimi, tasarım ve yenilik literatürlerine ait akademik ve günlük terminolojilerde sıklıkla kullanılmasına rağmen, bu terminolojilerde genel kabul gören bir tanıma sahip değildir. Bu kavram ayrıca bir süreci tanımlamakta ve bu süreç belli kaynaklar ve yöntemler kullanmaktadır. Bu çalışmada, tasarım yeniliği kavramının tanımı ve kullandığı kaynak ve yöntemler incelenmektedir. İlk önce, yenilik ve tasarım kavramları üzerine kavramsal bir altyapı oluşturulmuştur. Ardından, tasarım yeniliği terimi derinlemesine incelenmiş ve bu kavrama ait genel bir tanım sunulmuştır. Genel yenilik sürecinin kaynakları ve tasarım yöntemleri incelenmiş ve tasarım yeniliği için yeni ortaya çıkan kullanıcı merkezli yöntemler araştırılmıştır. Son olarak, araştırma hedefleri, endüstri lideri bir Türk firması örnek çalışma olarak ele alınarak, gerçek hayat koşullarında araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Design innovation emerges as a new paradigm promising new challenges to both the practice of design and the innovative activity. Although the term, design innovation is widely used in the academic and daily terminology of design and innovation literatures, they do not comprise a generally agreed definition of the concept. This concept also comprises a process, which employs certain methods and sources to persist. In this study, the definition, sources, and methods of the design innovation activity are studied. Initially, a conceptual background on innovation and design is built. Afterward, the design innovation term is comprehensively studied and a general definition of the concept is introduced. The sources of the general innovative activity and design methods are reviewed and newly emerging user-centered methods for design innovation are explored. Eventually, the research concerns are investigated in their real-life contexts with a case study of an industry leader Turkish company. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/884
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject Ürün Tasarımı tr_TR
dc.subject Yenilik tr_TR
dc.subject Tasarım Yeniliği tr_TR
dc.subject Kullanıcı Araştırması tr_TR
dc.subject Kullanıcı-Merkezli Tasarım tr_TR
dc.subject Katılımcı Tasarım tr_TR
dc.subject Design en_US
dc.subject Product Design en_US
dc.subject Innovation en_US
dc.subject Design Innovation en_US
dc.subject Design Methods en_US
dc.subject User Research en_US
dc.subject User-Centered Design en_US
dc.subject Participatory Design en_US
dc.title Tasarım Yeniliği İçin Kullanıcı Merkezli Yeni Yöntemler: Yeni Ortaya Çıkan Yöntemlerin Yenilikçi Ürün Tasarımı Ve Geliştirmedeki Rolü Üzerine Bir Çalışma tr_TR
dc.title.alternative New User-centered Methods For Design Innovation: A Study On The Role Of Emerging Methods In Innovative Product Design And Development en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1577.pdf
Boyut:
2.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama