Bir Uçağın Hareket Denklemlerinde Yer Alan Kararlılık Ve Kontrol Türevlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Alternatif Yöntemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkırşehirli, Murad
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bir uçağın dinamik modelinin oluşturulması sonucunda ortaya çıkan non-lineer diferansiyel formdaki denklem takımları içinde boyutsuz katsayılar şeklinde yer alan ve uçağın çeşitli hareket özellikleri hakkında bilgi veren kararlılık ve kontrol türevleri simulatörlerin yapımında, tasarımı yapılacak uçağın ilgili şartnamelere uygunluğunun belirlenmesi, tasarımın ve rüzgar tüneli çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin doğrulanması ve özellikle uçuş kontrol sistemlerinin tasarımı ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak, uçakların hareket denklemlerinde yer alan kararlılık ve kontrol türevlerinin hesaplanması amacıyla geliştirilen algoritma ve yöntemler incelenmiş ve çeşitli bakımlarda karşılaştırmaları yapılmıştır.
The application of system identification, sometimes referred as the inverse problem (paraphrased as, given the answer, what’s the question?) , presumably goes back to prehistoric times as humanity tried to master the environment by understanding, based on observation certain phenomena. For most physical systems, information about the general form of the system to be identified often can be derived from knowledge of the system. The most widely applied subfield of system identification is parameter identification, where the form of the mathematical model is assumed to be known. The model (generally an explicit function) contains a finite number of parameters, the values of which need to be deduced or identified from the observations. In this study, especially the methods, which are based on the minimization of the errors inherent in the measurement systems and the observed system, itself, are reviewed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kararlılık Türevi, Regresyon Analizi, Maksimum Olasılık, Stability Derivative, Regression Analysis, Maximum Likelihood
Alıntı