Çok Katlı Çelik Bir Yapının Ec 3 Ve Türk Standartlarına Göre Boyutlandırılması Ve Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaca, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada çok katlı bir çelik büro yapısının EC 3’e göre statik hesabı ve dizaynı yapılmış, elde edilen sonuçlar mevcut Türk Standartlarıyla karşılaştırılmıştır. İlk bölümde EC 3 ve TS 648 yönetmeliklerinin genel ilkeler, birleşimler, çekme çubukları, basınç çubukları, kirişler ve eğilme etkisi altındaki elemanlar açısından teorik karşılaştırılması yapılmış, elde edilen sonuçlar ilgili bölümlerin son kısımlarında verilmiştir. İkinci bölümde doğrusal olmayan statik analiz ( Pushover analiz) konusu hakkında teorik bir araştırma yapılmıştır. Analiz hakkında genel ilkeler, analizi kısıtlayıcı unsurlar ve analiz metotları hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuç kısmında ise kapasiteyi belirlemek için yapılacak olan işlemler adım adım tarif edilmiştir.
In this study, designing and statical analysis of a multi storey steel structure according to EC 3 has been made. The results of these has been compared with existing TS standarts. In first part, general rules, connections, tension elements, compression elements, beams and under bending moment effect elements has been investigated. The results were presented in conclusions. In second parts, non-linear analysis method has been researched. Pushover analysis procedure has been presented step by step.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
EC 3, TS 648, Pushover Analiz, EC 3, TS 648, Pushover Analysis
Alıntı