Salonların Mimari Tasarımının Akustik Performansa Etkileri: Dikdörtgen, Fan Ve Elmas Salon Örnekleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-14
Yazarlar
Şeker, Nuriye Nida Çelebi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Konuşma amaçlı salonlarda konuşma anlaşılabilirliğinin sağlanması, akustik gereksinimlerden biridir. Konuşma amaçlı salonlara örnek olarak; tiyatrolar, konferans salonları, derslikler, toplantı salonları verilebilir. Bu çalışma kapsamında literatür araştırması yapılarak; objektif, subjektif, geometrik parametreler tanımlanmış, akustik kusurlardan bahsedilmiştir. Parametrelerden özellikle konuşmayı etkileyen parametreler ele alınmış, müzikle ilgili olan parametreler üzerinde durulmamıştır. Yapılan literatür araştırmalarından yola çıkılarak; hacimleri, ortalama yükseklikleri, kişi sayıları, kişi başına düşen hacim ve alanları birbirlerine yaklaşık olan; dikdörtgen 1x1 (salon 1a), dikdörtgen 1x1,5 (salon 1b), fan (salon 2), elmas (salon 3) plan şemalı salonlar Autodesk Autocad 2012 programı aracılığıyla çizilmiş, Google Sketch Up 8 programı yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmiş ve Odeon 10.0 Combined adlı akustik simülasyon programı yardımıyla EDT, T30, D50, LF80, G, C80, Ts, STI parametreleri için 1000 Hz frekansta hem salonların geneli için hem de belli alıcılar için değerlendirmeler yapılmıştır. Geometrinin parametreler üzerindeki etkisi; salonlarda parametrelerin 1000 Hz deki alıcılara bağlı değerleri, parametrelerin 1000 Hz deki ortalama değerleri, alıcı alanı grid analizi ve ışın - yansıma grafikleri yardımıyla yorumlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak; farklı plan şemalı salonlarda bazı akustik parametrelerin nasıl farklılık gösterdiği değerlendirilmiştir. Hacmin genişliği, uzunluğu, en/boy oranı, hacimde paralel yüzeylerin bulunması, yan duvar katkısı, yan duvarların açısı ve tavan panellerinin şekli; erken yansımaları, yanal yansımaları, gecikmiş yansımaları, toplam ses enerjisini ve dolayısıyla da EDT, T30, D50, LF80, G, C80, Ts, STI gibi konuşma için önemli olan akustik parametrelerin değerlerini etkilemektedir.
Because speech understanding underlies audience s comfort, ensuring speech intelligibility in speech rooms is one of the key acoustical requirements. Theaters, conference rooms, classrooms and meeting rooms can be given as examples of speech rooms. In this study objective, subjective and geometric parameters are defined and acoustic defects are mentioned according to performed literature research. Especially speech parameters are elaborated on and music parameters are not interpreted. Based on literature search four different shaped rooms, rectangular (1x1), rectangular (1x1,5), fan and diamond are designed which have similar volume, average height, number of seats, volume and area per seat values. In this section, these halls are introduced and discussed geometrically. Also these designed rooms are drawn via Autodesk AutoCAD 2012, and three dimensional model is created by Google Sketch Up 8 programs. Evaluations are done in 1000 Hz frequency for EDT, T30, D50, LF80, G, C80, Ts, STI for parameters for both specific receivers and the whole room in general using Odeon 10.0 Combined acoustical simulation program. Effect of geometry over the parameters is explained according to measured values for the recivers at 1000 Hz, average parameter values at 1000 Hz, receiver area grid analysis and the ray reflection graphs. As the result of this study, differentiation of some acoustical parameters in different rooms those have different types is examined. Width, length, width/length ratio, contribution of lateral reflections, consistency of parallel surfaces, lateral wall design, ceiling panels shape of a room effect early reflections, delayed reflections, lateral reflections, total sound energy therefore the important speech parameters EDT, T30, D50, LF80, G, C80, Ts, STI.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Hacim akustiği, akustik parametreler, konuşma amaçlı salonlar, konferans salonları, plan tipleri, iç mimarlık, mimarlık, Room acoustic, acoustic parameters, speech rooms, conference rooms, plan shapes, interior architecture, architecture
Alıntı