Cms Hadron Kalorimetresinde Hibrit Fotodiyot Detektörlere Gürültü Kütüphanesi Yaratılması

thumbnail.default.alt
Tarih
06.07.2012
Yazarlar
Bahtiyar, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada CMS dedektöründeki Hadron kalorimetresi içindeki HB ve HE nin içerisinde bulundan hibrit fotodiyotlar için, kütüphane yaratılmıştır. HPD gürültü kütüphanesi her HPD için gürültü bilgilerini tutan, kullanımı kolay bir pakettir. Aynı zamanda gürültü bilgilerini Monte Carlo veya proton-proton çarpışmasından oluşan veriler ile karıştırabilme özelliğine sahiptir. HPD gürültü kütüphane üreticisi ve okuyucusu yerel (sadece HCAL için) veya genel (CMS) verileri için CMS yazılımının son sürümüne başarı ile yükseltilmiştir. Kullanıcı olay karıştırıcısı yardımıyla HPD gürültüsünü herhangi bir sürece ekleyebilir, böylece kullanıcı nadir çarpışma olaylarında (Higgs bozonu araştırması gibi) HPD gürültüsünün etkisini gözlemleyebilir. Ayrıca bu çalışmada CMS yazılımının özel olarak tasarladığı simülasyon aracıyla 8 TeV kütle merkezi enerjide Monte Carlo verileri oluşturulmuştur. Oluşturulan Monte Carlo ile HPD gürültüsü karıştırılmıştır. Gürültü eklenmiş olaylar MET ve ak5CaloJet algoritmaları kullanılarak yeniden yapılandırılıp, HPD gürültü etkisi kayıp enine enerji için ve iki jet değişmez kütlesi için incelenmiştir.
The study focuses on HPD noise library production for CMS Hadron Calorimeter HB and HE HPDs within CMS Software (CMSSW). Based on collected noise data, it provides details on how to mix noise data from the library with Monte Carlo events or collision events. Based on local (HCAL only) and global (CMS) monitoring data HPD Noise Library Producer and Reader successfully upgraded to newest version of CMSSW. Noise mixing with data (or Monte Carlo) was made possible at the RecHit level. User can add HPD noise to any physics process with the provided tool. This enables users to study the effect of noise rare collision events. To show the importance of HPD Noise Library package a simple Missing Transverse Energy and Invariant Dijet mass analysis were made. Analysis clearly shows the HPD Noise effect.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Parçacık Fiziği, Fotodiyot, Dedektör, CMS, Hadron Kalorimetre, Particle Physics, Photodiode, Detector, CMS, Hadron Calorimeter
Alıntı