Teklif Verme Sürecinde Olan Yükleniciler İçin İnşaat Sözleşmelerinde Risk Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Korkmaz, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir projenin yapımını üstlenmek üzere teklif verme aşamasında olan yüklenici firma için sistematik bir risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu amaç kapsamında ilk olarak; inşaat sözleşmesinin ne olduğu, özellikleri, tarafları, kanundaki yeri ve nasıl yorumlanması gerektiği açıklanmıştır. Proje organizasyon yapıları ve fiyatlandırma biçimleri güçlü ve zayıf yanlarıyla incelenmiştir. Devamında çalışmanın temel kavramları olan risk ve risk kaynağı tanımlanmış, birey ve organizasyonların risk tutumlarının neler olabileceği sorgulanmıştır. Risk yönetim süreci; tanımlama, değerlendirme, analiz, uygun iyileştirme stratejisi seçme ve uygulama başlıkları altında ele alınmıştır. Bir inşaat projesinde karşılaşılan risk kaynakları ortaya konmuş, malsahibi ile yüklenici arasındaki paylaşımın nasıl olması gerektiği sorgulanmıştır. Son olarak, bir yüklenici firmanın teklif vermek üzere hazırlandığı projeye ait idari şartname incelenerek bu aşamadaki risk kaynaklarının neler olduğu ve sözü geçen projedeki önem dereceleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ışığında teklif fiyatına eklenecek risk payı için bir öneri getirilmiştir.
In this study, systematic risk assessment work is done for a contractor who is bidding for a project. First of all, a construction contract, characteristics of the contract, involved parties, related laws and interpretation way of the contract are explained. Then, project organization types and pricing alternatives are investigated by focusing their weakest and strongest points. Further on, risk and source of risk, which are the main purpose of this study, are defined and risk attitudes of individuals and organizations are interrogated. Risk management process is done by identifying, evaluating and analyzing risks, and selecting appropriate treatment method and implementation of the process. Common risks of construction projects are researched and the best way of the distribution of these risks between owner and contractor is investigated. Finally, a risk assessment study is done for a construction firm. Sources of risks are defined and evaluated by investigating specifications of the firm’s project. Under the light of this evaluation, a suggestion is done about the risk premium that will be added to bid price.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Risk, Risk değerlendirme, Risk yönetimi, İnşaat sözleşmesi, Risk, Risk assessment, Risk management, Construction contracts
Alıntı