Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim Ve Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımlarının Entegrasyonun Türk Prefabrikasyon Sektöründe Uygulanabilirliği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cihan, Nurhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmaları sonucu, Toplam Kalite Yönetimi(TKY), Tam Zamanında Üretim(TZÜ) ve Toplam Üretken Bakım(TÜB) Yönetim Yaklaşımları’nın birlikte uygulamalarının, ayrı ayrı uygulanmalarına oranla imalat endüstrisinde verimliliğin artırımına çok daha fazla katkı sağladıkları görülmüştür. Bu önemli noktadan yola çıkılarak, bu üç yönetim yaklaşımının birlikte uygulanmalarının, gelişmeye asıl ihtiyaç duyulan inşaat sektörü imalat alanında da verimliliği arttıracağı varsayımı geliştirilmiştir. Bu amaçla, inşaat sektörü imalat alanı olarak, özellikle yeniliklere açık, ileri bir yapım teknolojisi olan prefabrikasyon ve buna bağlı olarak prefabrike yapı elemanları üretim süreci çalışma kapsamı olarak belirlenmiştir. Prefabrike yapı elemanları üretim sürecinde bu üç yönetim yaklaşımının entegrasyonun uygulanabilirliğini belirlemek ve bunun sonucunda üretim verimliliğindeki olası artışları analiz etmek bu çalışmanın asıl hedefidir.
In the scope of this study, the results of literature researches show that, in company application of Total Quality Management(TQM), Just In Time Management(JIT) and Total Productive Maintenance(TPM) Management Approaches, has much more utility on productivity of manufacturing industry than their one by one application. Because of this important point, the hypothesis, the in company application of these three management approaches can increase the productivity of construction sector manufacturing area that is really in need of developing, has been improved. By this aim, in construction sector manufacturing area, prefabrication which is an advanced construction technology and open to innovations and related to this prefabricated building elements production process, have been determined as the scope of the study. The real aim of this study is, to determine the applicability of the integration of these three management approaches during the prefabricated building elements production process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim, Toplam Üretken Bakım, Prefabrikasyon., Total Quality Management, Just In Time Management, Total Productive Maintenance, Prefabrication.
Alıntı