1999 İzmit Ve Düzce Depremlerinin Neden Olduğu Kabuk Deformasyonunun Yapay Açıklık Radar İnterferometrisi Yöntemi İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakır, Ziyadin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonunun İstanbul doğusuda bulunan parçalarını kıran 1999 İzmit ve Düzce depremleri ile ilişkili geliştirilmiş bir kayma modelini elde etmek için tektonik ölçümlerle birlikte Yapay Açıklık Radar interferometrisi (InSAR) kullanıldı. Bu çalışmanın ana amacı Avrupa Uzay Kurumu uyduları ERS1-2 tarafından gözlemlenen eş-sismik ve post-sismik deformasyonun özelliklerini daha iyi anlamaktır. Ancak verilerdeki atmosferik etkilerin varlığı detay bir analizi gerektirmektedir. Bu çalışmada, İzmit depreminin ana şokunun altında 12-24 km derinliklerde, İzmit depremi sonrasındaki bir aylık bir dönemde 2 metreye ulaşan hızlı asismik kaymalar meydana geldiği sonucuna ulaşılmaktadır. Düzce depremi kuzeye doğru eğimli ve KAF’tan ayrılan ikincil bir fayı kırdığı düşünülmektedir. InSAR modellemesinden elde edilen fay parametreleri kullanılarak Coulomb gerilme değişimleri analizi yapıldı ve İstanbul civarinda fay etkileşimleri araştırıldı.
Combined tectonic measurements and Synthetic Aperture Radar interferometry (InSAR) data are used to determine an improved model of the slip associated with the 1999 Izmit and Düzce earthquakes, which ruptured the North Anatolian Fault (NAF) east of the Istanbul region. The main goal is to understand the features of the coseismic and postseismic deformation, which are captured together in the European Space Agency’s satellites ERS1-2 SAR interferograms. However, the presence of atmospheric effects required a critical analysis of the SAR data. It is shown that 2 m of fast after-slip occurred during the month following the Izmit main shock, at 12-24 km below the hypocentral region. The Düzce earthquake appears to have significantly reactivated a secondary north-dipping fault that splays away from the NAF. Using the fault source parameters obtained from InSAR modelling, an analysis of Coulomb stress change is performed to investigate possible fault interactions in the Istanbul region.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
InSAR, Earthquake, Coulomb gerilmesi, InSAR, Earthquake, Coulomb stress
Alıntı