Yol Güvenliğinde Mühendislik Denetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tezcan, Hüseyin Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Karayollarında trafik güvenliği ülkemiz ve pek çok ülke için sürekli gündemde kalan ve çözüm aranan sorunlardan biridir. İstatistikler trafik kazalarında yol altyapısının rolünün sanılandan fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak bir kısım gelişmiş ülkeler, karayolu projelerinin uzmanlarca trafik güvenliği yönünden değerlendirilmesinin (denetiminin) bu konuda olumlu sonuçlar verdiğini belirleyip uygulamaya koymuştur. Bu denetimde yeni bir yol projesi, fizibilite çalışmasından işletmeye açılmasına kadar her aşamada uzman bir ekipçe incelenip değerlendirilmekte ve sonuçlar bir rapor ile proje sahibi kuruma bildirilerek trafik güvenliği yönünden düzeltilmesi ya da projede yer alması istenen hususlar öneri olarak sıralanmaktadır. Denetim yeni bir proje için olduğu gibi iyileştirme yapılacak mevcut bir yol için de yapılabilmektedir. Dünyada 1980’li yıllardan sonra başlayan karayolu trafik güvenliğinde mühendislik denetiminin her yıl 7000 dolayında ölüm ve 4 milyar dolar dolayında maddi zararın meydana geldiği ülkemiz için de yararlı olacağı düşünülmektedir.
The challenge of enhancing traffic safety is a very important problem for Turkey and many countries. Statistics show that the effect of road substructure on traffic accidents is more than expected. Some developed countries started to apply auditing procedures after determining the positive outcomes of the evaluation (audit) of raod projects by specialists. At the steps of this audit, the project of any new road is examined and evaluated at any stage of the road, starting from the study of feasibility to the stage of opening. After the application of the audit, the results are reported to the road authority either to emphasize the factors negatively affecting traffic safety or to recommend the factors that should be included in the project. This audit could also be applied to existing roads requiring improvement works. It is accepted that road safety audit will be a beneficial application for our country where over 7000 people are killed each year and US$ 4 billion of societal cost per year is estimated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Trafik güvenliği, Trafik kazaları, Mühendislik denetimi, Road safety, Road accidents, Safety audit
Alıntı