Çeşitli Biyokütle Numunelerinin Yanma Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Meteoğlu, Meltem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, biyokütlenin yanma özelliklerini incelemek amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanmış, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip numuneler ile çalışılmıştır. 39 adet biyokütle numunesinin yanma profilleri termogravimetrik analiz kullanılarak elde edilmiştir. Biyokütle numunelerinin yanma profillerinden yaralanılarak; tutuşma sıcaklığı, yanma süresi, maksimum yanma hızı ve maksimum pik sıcaklığı gibi yanma özellikleri saptanmıştır. Isıl değer, elementel analiz, kısa analiz, ekstraktif madde, holoselüloz, alfa selüloz, lignin analizleri gerçekleştirilmiş ve yanma özelliklerine etkileri incelenip tartışılmıştır. Biyokütle numunelerinin yanma profilleri birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir. Tutuşma sıcaklıkları 343-441K, yanma süreleri 38-70 dakika, maksimum yanma hızı 4.3-10.7 mg/dak ve bu hızın gerçekleştiği sıcaklık 436-534K arasında değişmektedir. Biyokütlelerin uçucu madde, sabit karbon, ekstraktif madde ve holoselüloz içerikleri yanma özelliklerini belirleyici rol oynamaktadır.
In this study, different biomass samples that were collected from various regions of Turkey and which had different physical and chemical properties were investigated in order to determine their combustion properties. Burning profiles of 39 biomass samples were obtained through use of thermogravimetric analysis. Combustion properties like ignition temperature, burning time, maximum combustion rate and maximum heat temperature were determined using burning profiles of the biomass samples. Burning profiles of biomass samples differ from each other significantly. Ignition temperatures, burning times, maximum combustion rates and maximum peak temperatures are changing between 343-441 K, 38-70 min., 4.3-10.7 mg/min and 436-534 K, respectively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Biyokütle, Yanma, Termogravimetrik Analiz, Biomass, Combustion, Thermogravimetric Analysis
Alıntı