İstanbul Metropoliten Alanı’nda Ofis Kira Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

dc.contributor.advisor Dökmeci, Vedia tr_TR
dc.contributor.author Aksoy, Sena tr_TR
dc.contributor.department Gayrimenkul Geliştirme tr_TR
dc.contributor.department Real Estate Development en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-25T16:43:55Z
dc.date.available 2015-05-25T16:43:55Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ofis pazarındaki ilişkiler, Türkiye’nin en büyük ofis pazarı olan İstanbul’da kirayı etkileyen faktörler yönünden incelenmektedir. Bu kapsamda ofis binalarının ve kiralanan birimlerin fiziksel ve lokasyonel özelliklerinin ekonomik değerinin ölçülmesi için, İstanbul’daki 7 ofis alanından elde edilen 94 gözlem verisine hedonik regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bağımlı değişken olarak istenen kira oranlarının kullanıldığı analizde kirayı etkileyen 24 adet bağımsız değişken test edilmiş ve geriye eleme (backward elimination) yöntemi kullanılarak değişken seçimi yapılmıştır. Çözümlemenin sonucunda 11 adet bağımsız değişken istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bölgesel boşluk oranının en etkili faktör olarak bulunması literatürdeki çalışmalar ve betimleyici istatistiklerin sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Kira üzerinde ekili diğer faktörlerin ise etki büyüklüklerine göre, yakın çevre özellikleri ile binanın çekiciliğinin ve sunduğu hizmetlerin göstergesi olan değişkenlerden oluştuğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, relations in office market, in terms of rents, are analyzed in Istanbul which is the major office market of Turkey. Within this context, in order to evaluate the economic values of physical and location features of office properties and its leasable units, hedonic regression method is applied to 94 observations related with 7 different office districts in Istanbul. Asking rents are used as a dependent variable and 24 independent variables are tested in the analysis and backward elimination method has been applied for variable election. After this analysis, it is observed that 11 independent variables are statistically significant. Regional vacancy rate is weighed as the most effective factor which is similar with the given literature and descriptive statistics. Neighbourhood characteristics and variables indicate the amenity and services of the building are the following factors effecting the office rental values in Istanbul. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2989
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ofis kira değeri tr_TR
dc.subject İstenen kira oranı tr_TR
dc.subject Hedonik regresyon tr_TR
dc.subject Office rental value en_US
dc.subject Asking rent en_US
dc.subject Hedonic regression en_US
dc.title İstanbul Metropoliten Alanı’nda Ofis Kira Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analyzing The Factors Effecting Office Rental Value In Istanbul Metropolitan Area en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3186.pdf
Boyut:
3.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama