Şirketler Grubu Yapısı Altında Performans Yönetimine Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı

dc.contributor.advisor Cebeci, Ufuk tr_TR
dc.contributor.author Çavdar, Ali Cemil tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:50:06Z
dc.date.available 2015-06-18T16:50:06Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Şirketler grubu üst yönetimi, yönetim faaliyetleri için gündeme gelen konular hakkında stratejik ve operasyonel kararları alırken gruba bağlı şirketler arasında bir karşılaştırma yapma, derecelendirme veya sıraya koyma ihtiyacı doğabilir. Bu çalışma temelde böyle bir ihtiyacın karşılanması için analitik bir çözüm önermekte ve bu çözümü Türkiye’nin önde gelen bir şirketler grubu için uygulayarak çözümün uygunluğunu ve kullanılabilirliğini göstermektedir. Bu çalışma ile, grup üst yönetiminin şirketlerin hedeflerini gerçekleştirmelerine ilişkin değerlendirmeleriyle şirketler için, yıllık performanslarına göre karşılaştırmalı bir derecelendirme yapabilmelerini sağlayan bir yöntem önerilmektedir. Bu yöntemde, bulanık analitik hiyerarşi sürecine dayalı olarak oluşturulan bir model baz alınarak, üst yönetimin şirketlerin yıllık performansları konusunda karşılaştırmalar yapacakları anketler uygulanmıştır. Karşılaştırmalar, şirketlerin yıllık stratejik, finansal ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirme başarılarına göre yapılmıştır. Karşılaştırmalar için, bulanık üçgen sayılardan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Karşılatırmalardan elde edilen sonuçlar, derecelendirme amaçlı bulanık analitik hiyerarşi süreçleri için uygun bir algoritma ile değerlendirilmiş ve şirketler için yıllık performansları konusunda derecelendirmeler elde edilmiştir. Tespit edilen ihtiyaç için ortaya konulacak çözüm yönteminin, bir üst yönetim organı tarafından kullanılacağı için, grup kararını değerlendirebilecek, pratik, kısa zamanda içerik ve görsel açıdan tatmin edici düzeyde sonuçlar verecek bir yöntem olması gerekmektedir. Önerilen yöntem, uygulanan anketler ve kullanılan algoritma bu ölçütler dikkate alındığında oldukça yerinde ve etkili bir çözüm olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The top management of a group of companies needs a comparison or ranking between the companies for making strategic and operational decisions about the management issues. This paper basically offers an analytic solution to meet this need and shows the appropriateness and applicability of the solution by applying the solution in one of the most important group of companies of Turkey. This paper offers a method that enables the group top management to comparably rank the companies according to their annual performance, with the views and opinions resulting from the level of companies’ objective achievements. In this method, the questionnaires about the comparisons of top management on the annual performances of the companies were applied, based on a fuzzy analytic hierarchy process model. Comparisons are made on the success about the fulfillment of annual strategic, financial and operational objectives of the companies. A scale consisting of triangular fuzzy numbers is used. The results of comparisons are computed with an algorithm adequate for fuzzy analytic hierarchy process aiming ranking and the companies are ranked according to their annual performance. The solution method, as it will be used by a top management organ, should be able to handle group decision, practical, resulting reports with satisfactory content and visual aspects. The method proposed, the questionnaires applied and the algorithm used are adequate and effective with respect to these criteria taken into account. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5812
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Stratejik Yönetim tr_TR
dc.subject Performans Yönetimi tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirme tr_TR
dc.subject Analitik Hiyerarşi Süreci tr_TR
dc.subject Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci tr_TR
dc.subject Strategic Management en_US
dc.subject Performance Management en_US
dc.subject Performance Evaluation en_US
dc.subject Analytic Hierarchy Process en_US
dc.subject Fuzzy Analytic Hierarchy Process en_US
dc.title Şirketler Grubu Yapısı Altında Performans Yönetimine Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Multi-criteria Decision Making Approach To Performance Management Under Group Of Companies Structure en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2657.pdf
Boyut:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama