Hidrofobik Yan Grupların Poliakrilamid Hidrojellerinin İnhomojenite Derecesine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Çilingir, Miray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akrilamid (AAm) esaslı monomerler ile bir kimyasal çapraz bağlayıcının, örneğin N,N’-metilenbis(akrilamid)’in (BAAm) sulu ortamda serbest-radikal mekanizma ile kopolimerizasyonu sonucu hidrojeller elde edilmiştir. Jelleşme sisteminin ideal dışı özellikleri nedeniyle reaksiyon sonucu oluşan hidrojellerde çapraz bağlar homojen bir dağılım göstermezler; yani bazı bölgeler daha yüksek, bazı bölgeler ise daha düşük derecede çapraz bağlıdır. Jel inhomojenitesi olarak adlandırılan ve hidrojellerde nanometre boyutlarında yüksek çapraz bağlı bölgelerin ortaya çıkmasına neden olan bu durum jellerin mekanik özelliklerini kötüleştirmektedir. Dolayısıyla hidrojellerin inhomojenite derecelerinin azaltılarak minimuma indirilmesi, yani homojen hidrojellerin eldesi onların mekanik özelliklerini iyileştirecektir.
In this study hydrogels are prepared by free-radical crosslinking copolymerization of acrylamide (AAm)-based monomers with a chemical crosslinker such as N,N’-methylenebis(acrylamide) (BAAm) in aqueous solution. Due to the several non-ideal features of the gelation system, hydrogels formed exhibit an inhomogeneous distribution of crosslinks, known as the spatial gel inhomogeneity. As a consequence, hydrogels contain nanometer-sized highly crosslinked domains, which dramatically reduce their mechanical properties. Thus, suppression of the gel inhomogeneities would provide formation of hydrogels with improved mechanical properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Jel inhomojenitesi, hidrojel, Gel inhomogenity, hydrogels
Alıntı