Evcil pratikler: Seksenli yıllarda ev imgesi ve mekansal izdüşümler

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-05-18
Yazarlar
Kara, Büşra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Ev, kendine has fiziksel örgütlenmesinin ötesinde farklı anlam katmanlarıyla kuşanmış sosyo-kültürel bir ağ niteliği taşımaktadır. Bugün evle kurduğumuz ilişki, esnek bir zeminde ifade bulmakta ve süregelen bir dönüşüm içermektedir. Tezin amacı, ev olgusunun toplumsal dönüşümlerden etkilenme biçimini, hangi süreçlerle şekillendiğini, nasıl taktikler geliştirdiğini ve büründüğü yeni anlamları analiz etmektir.
Beyond its unique physical organization, the house is a socio-cultural network shaped by different layers of meaning. Today, our relationship with the home finds expression on a flexible ground and involves an ongoing transformation. The purpose of the thesis is to analyze the way the home phenomenon is influenced by social transformations, the way it is shaped by processes, how it develops tactics, and the new meanings it takes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
1980 sonrası, after 1980, dergi reklamları, magazine advertising, ev aletleri, household utensils, evcimenlik, domesticity, görsel imge, visual image, mekansal pratik, spatial practice
Alıntı