Bulanık Yatırım Analizi Ve Birkaç Uygulama Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-26
Yazarlar
Ekmekçioğlu, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tam ve kesin bir belirlilik ortamı, plan yapma ve karar verme için idealdir. Fakat gerçek hayatta, bu asla böyle olmamaktadır. Dolayısıyla yatırım kararı verecek olan yöneticiler, belirsizliğin farkında olmalı ve buna gore davranmalıdırlar. Bu çalışmada, belirsizliği hesaba katabilmek adına, bulanıklaştırılmış nakit girişleri, nakit çıkışları ve iskonto oranları kullanılarak tüm sermaye bütçeleme teknikleri bulanıklaştırılmışdır. Daha sonra firmaların yatırımlardan elde ettikleri nakit girişlerini, farklı projelerde sermaye maliyetinden daha yüksek bir yeniden yatırma oranıyla değerlendirdikleri koşulunu kabul ederek, yeni bir bulanık modifiye edilmiş iç verim oranı önerilmiştir. Daha sonra ise, Türkiye’nin farklı iki bölgesinde rüzgar enerjisi santrali yapma projeleri, hem klasik sermaye bütçeleme teknikleri kullanılarak hem de bulanık sermaye bütçeleme teknikleri kullanılarak analiz edilip karşılaştırılmıştır.
A world of complete and absolute certainty is always ideal for planning and decision making. However in real world, it’s not just so. So when managers are about to making an investment decision, they should be aware of uncertainty and act according to existence of it. In this study, in order to take uncertainty into account, all of the capital budgeting techniques, the most used techniques for investment analyzing, are fuzzified with using fuzzy cash inflows, fuzzy cash outflows, fuzzy discount rates and crisp useful lives. Then, assuming that firms reinvest their money into other alternative projects at a reinvestment rate which is higher than cost of capital, a fuzzy modified internal rate of return is proposed. Later, two wind farm projects in two different location in Turkey are analyzed and evaluated according to both crisp and fuzzy capital budgeting techniques.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Belirsizlik, Bulanık Mantık, Bulanık Sermaye Bütçeleme Teknikleri, Bulanık Yeniden Yatırım Oranı, Rüzgar Santralleri, Uncertainy, Fuzzy Logic, Fuzzy Capital Budgeting Techniques, Fuzzy Reinvestment Rate, Wind Plants
Alıntı