Termal Oksidasyon Yöntemi İle Cp-ti Ve Ti6al4v Alaşımının Yüzey Modifikasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akdaş, Yusuf Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üstün mekanik ve korozyon özelliklerine rağmen, zayıf sürtünme ve aşınma özellikleri titanyum ve alaşımlarının yaygın kullanımını sınırlamaktadır. Normal koşullarda yüzeyde oluşan ve korozyona karşı direnç sağlayan oksit tabakası, hareketli temasın olduğu durumlarda aşınarak, iş göremez hale gelmektedir. Aşınma ve korozyon titanyum ve titanyum alaşımlarının yüzeylerinde şiddetli hasar oluşumuna sebep olmaktadır. Titanyumun diğer üstün olduğu özelliklerine kıyasla zayıf olan yüzey özellikleri, çeşitli yüzey işlemleri ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, vakum ortamında termal oksidasyon ile CP-Ti ve Ti6Al4V alaşımının yüzey özellikleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı süre ve sıcaklıklarda gerçekleştirilen termal oksidasyon işlemleriyle yüzeyde oluşan oksit tabakasının ve oksijen difüzyon bölgesinin özellikleri incelenmiş ve oksijen difüzyon bölgesi için kinetik hesaplamalar yapılmıştır.
Despite their improved mechanical and corrosive properties, the use of titanium and its alloys is restricted by their weak friction and wear characteristics. In the case of rubbing contact, the oxide layer may be destroyed by abrasion and leads vastly damage on the surfaces of titanium and titanium alloys. There are many attempts to improve the wear resistance of titanium and its alloys, through various surface modification techniques. In the present research, it was aimed to modify the surfaces of CP-Ti and Ti6A14V alloy through thermal oxidation. Thermal oxidation was carried out under vacuum environment at different temperatures for different durations. Progress of oxygen diffusion, zone beneath oxide layer was systematically followed by a kinetic approach.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
titanyum, termal oksidasyon, sertlik, Ti6Al4V, CP-Ti, titanium, thermal oxidation, hardness, Ti6Al4V, CP-Ti
Alıntı