Using Visual Research Methods To Understand Perception Of Concrete In Interior

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Seymen, Beren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This study aims that understand and analyse the effects of material on user perception and evaluate perception of concrete in interior environments. The principle of perception, its relation with the material in terms of interior architecture and the visual research methods have led to this study. Concrete and perception is evaluated together to consider contemporary and new understanding of architecture. To support the field study idea, learning environment is researched in terms of physical properties and its' effects on children perception. To compare the prejudices about the unusual material in interior spaces, primary school children who are in the beginning period of perceptual development and not have judgement ability are taken into consideration.
Bu çalışmada malzemenin kullanıcı üzerinde etkisi ve iç mekanda beton malzemesinin algı kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Algı kavramının iç mimaride malzeme ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla görsel araştırma methodları bu çalışmaya yol göstermiştir. Beton ve algı kavramları, mimaride çağdaş ve yeni anlayışlar göz önünde bulundurularak birlikte değerlendirilmiştir. Eğitim çevreleri incelenirken, algı kapsamı ışığında çocukların gelişimiyle ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Eğitim yapılarının literatür araştırması, standartların malzeme ve fiziksel koşullar ile incelenmesiyle desteklenmiştir. Alışılmışın dışındaki mekanlarla ilgili var olan yargıları karşılaştırmak için, algı gelişimlerinin başında olan ve 'yargı' yetenekleri henüz gelişmeyen ilkokul çocukları göz önünde bulundurulmuştur. Ön çalışmaya, algı ve malzeme ilişkisi konusunda laboratuar ortamı oluşturan, İSMEP projesi kapsamındaki 44 okul ışık tutmuştur. Ön çalışmada, bu proje kapsamında tasarlanan okullardan birinin fotoğrafı katılımcılara gösterilerek veriler toplanmıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Architecture, Psychology, Interior Design and Decoration, Mimarlık, Psikoloji, İç Mimari ve Dekorasyon
Alıntı