Mobil Konutların Türkiye’deki Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çolak, Ayşe Ferhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan statik konutlara bir alternatif olabilecek mobil konutlar incelenmiştir. Bu nedenle mobil konutlar ve Türkiye’deki durumu hakkında genel bir araştırma yapılmış ve çıkan veriler doğrultusunda da mobil konutun Türkiye’de uygulanabilirliği irdelenmiştir. Çalışmada mobilitenin ve mobil mimarinin gerek günümüzde gerekse de gelecekteki öneminden bahsedilmiş, gelişmiş ülkelerde çeşitli konut sorunlarının çözümünde kullanılan mobil konut ve mobil konut parkları incelenmiştir. Günümüzde geçici ve sürekli konaklama amaçlı kullanılan mobil konutlar çeşitli örnekler verilerek incelenmiştir. Mobil konutlarla ilgili genel bir taramanın ardından mobil konut sektörünün Türkiye’deki durumu irdelenmiştir. Daha sonraki aşamada ise ilk olarak kampingler, ikinci olarak ülkemizdeki dar gelirlinin mobil konuta bakışı ve üçüncü olarak ise mimarların mobil konuta bakışını kapsayan bir araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak ise mobil konutun yerleşik düzenli konutlar içinde alternatif bir konut modeli olabileceği ve bunun için neler yapılabileceğinden bahsedilmiştir.
This study proposes an alternative to static housing in Turkey. For this purpose, a research about mobile homes and Turkey has done and applicability of mobile homes in Turkey is examined by the help of the results obtained. The importance of mobility and mobile architecture nowadays and in the future is mentioned. Mobile homes and mobile home parks are explained in detail. The mobile homes are classified into mobile homes for temporary residence and permanent residence. The classification is examined in detail by giving various examples. And than, Turkey is discussed and the situation of the mobile home sector in our country is determined. A research is done for determination mobile home reality in our country. For next purpose, the campings are examined firstly. Next the opinions of low income people are living in slum regions and architects about mobile homes. In conclision, the mobile homes are suggested as alternative to homes in dwellings and what can be done for this purpose is mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Mobilite, Mobil Konut, Mobil Konut Parkları, Geçici Konut, Kalıcı Konut, Göçebe Yaşam, Endüstrileşmiş Konut, Mobility, Mobile Homes, Mobile Home Parks, Temporary Housing, Permanent Housing, Nomad Life, Industrilized Housing
Alıntı