Erbiyuma Dayalı Bazı İntermetalik Bileşiklerin Sentezlenmesi, Elektrik Ve Magnetik Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güven, Görkem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ErCo2 bileşiğindeki birinci dereceden magnetik faz geçişinin kökenini anlamak için ErCo2, ErCo1.99Ti0.01, ErCo1.98Ti0.02, ErCo1.97Ti0.03, ErCo1.96Ti0.04, ve ErCo1.95Ti0.05 intermetalik bileşikleri hazırlandı. ErCo2 ye düşük yüzdelerde katkılanacak elemenet olarak titanyumun seçilmesinin nedeni non-magnetik bir geçiş metali olmasıdır. Bütün örnekler ev yapımı ark eritmeli fırın kullanılarak yapılmıştır ve hepsi 900 oC de on gün tavlanmıştır. Örneklerin kristal yapısı x-ışını analizi ile bulunmuştur. Bütün örnekler kübik laves yapıda kristalleşmiştir. Örneklerin elektriksel özdirenç ölçümleri DC dört nokta yöntemi ile 4.2-300 K arsında yapılmıştır. Bütün örneklerde belirli bir Tc sıcaklığında keskin bir düşüş gözlenmiştir. Tc sıcaklığının altında ve üstünde farklı sıcaklıklarda 0-30 KOe arasında histerisis eğrileriyle, 4-100 K sıcaklık aralığında 50 Oe alanlı ve alansız soğutma halleri için mıknatıslanmanın sıcaklıkla değişimi ölçülmüştür.
Bu çalışmada, ErCo2 bileşiğindeki birinci dereceden magnetik faz geçişinin kökenini anlamak için ErCo2, ErCo1.99Ti0.01, ErCo1.98Ti0.02, ErCo1.97Ti0.03, ErCo1.96Ti0.04, ve ErCo1.95Ti0.05 intermetalik bileşikleri hazırlandı. ErCo2 ye düşük yüzdelerde katkılanacak elemenet olarak titanyumun seçilmesinin nedeni non-magnetik bir geçiş metali olmasıdır. Bütün örnekler ev yapımı ark eritmeli fırın kullanılarak yapılmıştır ve hepsi 900 oC de on gün tavlanmıştır. Örneklerin kristal yapısı x-ışını analizi ile bulunmuştur. Bütün örnekler kübik laves yapıda kristalleşmiştir. Örneklerin elektriksel özdirenç ölçümleri DC dört nokta yöntemi ile 4.2-300 K arsında yapılmıştır. Bütün örneklerde belirli bir Tc sıcaklığında keskin bir düşüş gözlenmiştir. Tc sıcaklığının altında ve üstünde farklı sıcaklıklarda 0-30 KOe arasında histerisis eğrileriyle, 4-100 K sıcaklık aralığında 50 Oe alanlı ve alansız soğutma halleri için mıknatıslanmanın sıcaklıkla değişimi ölçülmüştür.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Nadir toprak elementleri, mıknatıslanma, özdirenç, magnetik faz geçişleri, Nadir toprak elementleri, mıknatıslanma, özdirenç, magnetik faz geçişleri
Alıntı