T.R.T. Repertuarındaki Tunceli Türkülerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Sarısaltıkoğlu, Yeter
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tunceli il sınırları içinde tespit edilen Türk Halk Müziği eserlerinin incelenmesi" konulu bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği bölümüne bitirme tezi olarak hazırlanmıştır. Tunceli tarihi, coğrafi yapısı, kültür yapısına yer verildikten sonra kendi çalışmamız olan yöre ezgilerinin incelenmesine geçilmiştir. Bu ezgiler kendi aralarında incelenerek, şimdiye kadar incelenmemiş olan nitelikleri ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Tunceli Halk Müziğinin incelenmesi konusunda bir çalışma oluşturulmuştur.
Our purpose in writing this thesis isto study fourteen folk melodies that belong to Tunceli reginon in every aspects. We first examine Tunceli' s history, geography, climate, transportation, historical remains, culturel structure, religiaus beliefs, prayers, legends, proverbs, idioms, ananymous poems. The reasonof this detailed research is because we belivw thatt all y-these factors influence music deeply. We thaught that if we examine then we can analyse and understand Tunceli' s folk music better. So we mentioned then with extreme carefulness. The main reason of choosing the folk music of Tunceli region as a thesis is that there have not been sufficient study in this area. We also believe that Tunceli and it's folk music deserve this interest. Our procedure in this will be as such. a)-Literary structure b)-Rytmic structure c)-Melodic structure d)-Melodic and Rytmic variants
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Müzik, Ezgi, Halk müziği, TRT, Tunceli, Türküler, Melody, Folk music, Turkish Radio and Television Corporation, Tuncel, Folk songs
Alıntı