Modern Bir Nhdd Motorun Elektronik Kontrol Ünitesini İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Elektronik ve bilgisayar dünyasında yaşanan yenilikler kısa zamanda her sektörü sarmıştır. Otomobil sektörü de bu gelişmelerden en geniş paylardan birini almıştır. 1970’lerin başında sadece araçların radyo teyplerinde rastlanan elektronik, kısa sürede araç motor ve güç aktarım sistemlerinin kontrolünde kullanılmaya başlamıştır. Yakıt ekonomisi, egzoz gazları emisyonu, gürültü, titreşim, sürüş konforu gibi bir çok parametre araçlarda yer alan bu elektronik kontrol sistemleri sayesinde olumlu yönde iyileştirilebilmektedir. Elektronik kontrol üniteleri sayelerinde araçlar farklı çalışma şartları için farklı motor özellikleri gösterebilmekte, bu özelliklerini hepsini tek bir potada eritmektedir. Yukarı da belirtilen sistemler kısa zamanda ağır ticari vasıtalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada incelen NHDD ( New Heavy Duty Diesel) motora ait elektronik kontrol ünitesi ve onun uzuvların çalışma prensipleri incelenmiştir. Motor kalibrasyonu ile motorun avans açısı ve basınç parametreleri değiştirilerek bunların NOx emisyonlarına, püskürtülen yakıt miktarına ve özgül yakıt tüketimine etkisi dinamometre testleri yardımıyla ortaya çıkarılmıştır. Yapılan araç testleri ile kritik performans noktaları ve motor çalışma noktaları bulunmuştur. Bu iki deneysel ölçüm sonucu müşteri memnuniyeti için yüksek devir ve yüksek yüklerde düşük yakıt ekonomisini hedef alan, düşük devir ve düşük yüklerde ise düşük NOx emisyonlarını hedef alan bir kalibrasyon stratejisinin benimsenmesi gerektiği öne sürülmüştür. Gerek Elektronik kontrol ünitesinin tanıtımı gerekse bu kontrol ünitesi üzerinden motor parametrelerin değiştirilmesi ve bunların motor çalışmasına etkisi anlatılmıştır.
The development in electronics and computer sciences has very important affect on every industry. Automotive industry has had one of the major changes as result of that development. The electronics is used for controlling engine and powertrain systems today, which used to be only for radio and type in the vehicles in the beginning of 1970s. Fuel economy, exhaust emissions, noise, vibration, drivability, vs can be developed a lot as result of the electronic control systems. With the help of electronic control unit an engine can perform very different for very different working conditions and can met all targets in one corner. The control system has begun to be used also for heavy duty vehicles. In this study a NHDD (New Heavy Duty Diesel) engine’s electronic control unit and its systems have been investigated. The affect of injection timing, rail pressure on NOx emissions, injection fuel value and specific fuel consumption have been investigated by the dynamometer tests. The critical engine working points are supplied with the vehicle tests. With the help of these two experiments, the less fuel consumption strategy for high engine RPM and high engine loads and the less NOx strategy should be applied for low engine RPM and low partial engine loads to give maximum satisfaction to the costumer. The structure of the electronic control unit and also affect of changing parameters on engine properties have been studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
NHDD, Elektronik Dizel Kontrol, Ortak Yakıt Yolu, Dizel Motorlar, Dizel Kalibrasyonu, NHDD, Electronic Diesel Control, Common Rail Injection, Diesel Engines, Diesel Calibration
Alıntı