Cephelerde Kullanılan Sandviç Panellerin Üretim Ve Montaj Aşamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-22
Yazarlar
Serter, Nurşah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yurt içi ve yurt dışında üretilen ve kullanılan sandviç panel tipleri ile ilgili araştırma yapılarak, panellerin özellikleri belirlenmiş ve sınıflandırılmış, yurt içinde sıkça kullanılan panel tiplerinin üretimi ve montajı ile ilgili durum tespiti yapılmıştır. Ülkemizde üretilen ve kullanılan sandviç panelleri araştırırken izlenen yöntem iki aşamalıdır. İlk aşamada sandviç paneller ile ilgili literatür araştırması yapılmış, web sayfaları ve üretici firmalardan elde edilen bilgiler ile, ülkemizde üretilen panel tipleri, belirlenen ölçütlere göre incelenmiştir. İkinci aşamada ise panellerin fabrikada üretimi ve şantiyede montajı yerinde gözlem, anket ve yüz yüze görüşmeler ile analiz edilip, bunlar ile ilgili tespitler yapılmıştır. Sandviç paneller ile ilgili yapılan ulusal araştırmada, büyük ölçekli üretim yapan firmaların en çok “metal cidarlı”, “poliüretan ve taş yünü” iç dolgulu paneller ürettiği tespit edilmiştir. Gözlemlenen fabrikalarda sandviç panellerin yerinde yapım, çatı ya da dış duvara göre, bir mimari öğe haline gelene kadar ki kalite kontrolünün daha ayrıntılı olduğu görülmüştür. Sandviç panel montajını yapan ekipler kalifiye elemanlardan oluşmaktadır. Montaj hızını önemli ölçüde etkileyen panel kesimi yüzünden, işçilik ve maliyet artmaktadır. Montaj hızını, şantiyede kullanılan düşey taşıma aracı, cephe uzunluğu ve ekip sayısı da etkilemektedir. Ancak, sandviç panellerden en iyi verimi almak için, mimari projenin sandviç panel boyutları göz önüne alınarak tasarlanması, üretici firmaya panel siparişi verilmeden panel boyutlarının kontrol edilmesi, projeye uygun düşey taşıma aracı seçilmesi gerekmektedir. Endüstrileşmiş yapım sistemi elemanı olarak sandviç panellerin etkin kullanımı için bu faktörler göz önüne alınmalı, ön üretimli yapı elemanı olan sandviç panellerin “montaj hızı, yapı kalitesini arttırması, malzeme kaybını azaltması” gibi avantajları korunmalıdır.
In this study, sandwich panel properties are determined and classified by researching sandwich panel types which produced and used in both domestically and abroad. The state about production and assembling process of sandwich panels which are commonly used in our country is determined. The method, which is used during researching sandwich panels that produced and used in our country, has two stages. In first stage, literature about sandwich panels is researched. Sandwich panel types that produced in our country, are analyzed with determined criteria’s by information that comes from manufacturers and their web pages. In second stage, production and assembling process of sandwich panels are analyzed by using survey sheets, face to face interview and on-site observation methods. Then determinations about these process’ are done. In national research of sandwich panels determines that, firms which have large scale of production, produce “metal surfaced”, “polyurethane and rock wool in filled” panels. Sandwich panels quality control while becoming an architectural element was found more detailed comparing with on site construction walls and roofs. However, in order to gain better performance from sandwich panels; architectural project must be designed considering panel dimensions, panel dimensions must be controlled before ordering the panels and suitable vertical transportation vehicle must be chosen. These factors must be considered for effective use of sandwich panel which is an element of endustrilizied construction system. The advantages of prefabricated sandwich panels like “ assembly speed, rising building quality, decreasing material loss” must be protected.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Sandviç Panel, Üretim, Montaj, Cephe, Yapım, Sandwich Panel, Production, Assembly, Facade, Construction
Alıntı