Çimento Bazlı Harçlarda Aderans Dayanımı Ve Durabiliteye Ortam Koşullarının Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-18
Yazarlar
Sungur, Işıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada çimento bazlı harçların aderans dayanımı ve durabilitesine ortam koşullarının etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, kendiliğinden yerleşen ve normal beton olmak üzere iki ayrı tür altlık üzerinde silindirik harç başlıklar uygulanmış ve 28 gün sonunda çekip koparma (pull-off) metoduyla silindirik harç tabakalar beton yüzeyden ayrılmıştır. Beton-harç çiftleri iki gruba bölünmüş; eş zamanlı olarak bir grup 25 ıslanma-kuruma çevrimine, diğer grup 25 donma-çözülme çevrimine maruz bırakılmıstır. Aderans dayanımları ölçülen beton-harç çiftleri, yeni bir 25 çevrim için yer değistirmiş böylece 50 çevrim sonunda tüm çiftler her iki koşula da maruz kalmıştır.50 çevrim sonrası son kez aderans dayanımı ölçümü yapılmıştır. Öte yandan fiziksel ve mekanik özellikleri tayin etmek amacıyla aynı harçtan üretilen prizmatik numuneler de çevrimlere katılmış ve aderans deneyleriyle eş zamanlı ultrases hızı, eğilmede çekme ve basınç dayanımı tayini deneylerine tabi tutulmuştur. Çalışmada, aderans dayanımı değerlerinin karşılaştırılmasında bir diğer parametre de beton altlıklar için kullanılmış kalıp ayırıcı yağlar ve farklı kalıpları temsil eden kalıp iç yüzeyleridir. Çalışma sonucunda, aderans dayanımı değerleri ve ayrılma yüzeyinin özelliklerinin; kullanılan kalıp iç yüzeyi ve kalıp ayırıcı yağa göre farklı sonuçlar verdiği görülmüştür. Tekrarlı ortam koşullarının da toplam 50 çevrim için yıpratıcı etki göstermediği, aderansı dayanımını artırdığı gözlenmiştir.
In this study the effects of environmental conditions on the adhesion and durability of cement based mortars were examined. Cylindirical mortar samples were applied onto normal weight concrete and self compacting concrete planches. At the end of 28 days, mortar samples were seperated from the planches by pull-off test. These concretemortar couples were divided into two groups; one group containing both self compacting and normal weight concrete planches were exposed to 25 heat-dry cycles as the others were exposed to freze-raw cycles simultaneously. After the pull-off test were performed again, samples were replaced for another 25 cycles so all the samples were exposed to both ageing conditions. At the end of 50 cycles, pull-off test were performed for the last time. On the other hand, prismatical mortar samples produced to determine the phsical and mechanical properties were also participated to the cycles and used for ultrasound transmission velocity, tensile bending and compression tests. The other parameters to compare adhesion were releasing agent applied onto concrete surface and the interior surface materials of formwork presented different kinds of formwork materials. In conclusion, it was shown that adhesion and surface properties changed according to the releasing agent and interior surface material of formwork and it was observed that 50 heat-dry and freze raw cycles increased the adhesion between concrete and mortar.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Çimento Bazlı Harç, Beton, Ortam Koşulları, Aderans, Durabilite, Kalıp Ayırıcılar, Çekip Koparma Deneyi (Pull-off), Cement Based Mortar, Concrete, Environmental Conditions, Adhesion, Durability, Releasing Agent, Pull-off Test
Alıntı